Stub zaštite životne sredine

Lokalni nivo

Početak realizacije projekta “Građani i lokalne samouprave zajedno ka ciljevima održivog razvoja”

U periodu od 9. do 11. septembra 2021. godine u Požegi je održana prva aktivnost u sklopu projekta “Građani i lokalne samouprave zajedno ka ciljevima održivog razvoja” koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Gradom Somborom, Opštinom Požega i...

Stub zaštite životne sredine

Nove inicijative za unapređenje zdravlja i zaštite životne sredine na lokalnom nivou

Lokalne organizacije civilnog društva najavile su na skupu održanom 30. avgusta u Beogradu u Kongresnom centru Hotela Envoy otpočinjanje aktivnosti četiri inicijative za primenu ciljeva održivog razvoja u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine u Boru, Somboru, Požegi, Knjaževcu i...

Stub zaštite životne sredine

Ka održivom ruralnom razvoju kroz energetsku tranziciju

Tematska grupa Energetska tranzicija kao prilika za održivi ruralni razvoj, u okviru stuba životne sredine Platforme Održivi razvoj za sve, održala je svoj konstitutivni sastanak u utorak 27. jula. Ovo označava početak rada tematske grupe koja će predstavljati forum za debatu...

Lokalni nivo

Održana radionica o Agendi 2030 i planskom sistemu na lokalnom nivou u oblasti životne sredine u Boru

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom Društvom mladih istraživača Bor je 9. jula organizovala radionicu Agenda 2030 i planski sistem na lokalnom nivou u oblasti životne sredine za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva. Cilj radionice bio je osnaživanje predstavnika...

Platforma

Animirani video klipovi o ciljevima održivog razvoja za mlade

Jedna od partnerskih organizacija civilnog društva na Platformi “Održivi razvoj za sve”, Timočki omladinski centar, kao deo ekonomskog stuba Platforme, proizveo je 18 animiranih video zapisa sa ciljem da ilustruje svaki od 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs), te istakne važnost...

COR 8

Šampioni održivosti u Pirotu – radionica za predstavnike privrede

U petak, 18. juna, u etno kompleksu Nišavska dolina nadomak Pirota, Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv, u saradnji sa Ugovornom okružnom Privrednom komorom PIROT, održali su radionicu o Ciljevima održivog razvoja. Preko deset preduzeća iz Pirotskog okruga, mahom...