Unapređenje infrastrukture, održiva industrijalizacija i podsticaj inovativnosti

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

9.1 Razvijati održive, otporne i inkluzivne infrastrukture

Razviti kvalitetnu, pouzdanu, održivu i otpornu infrastrukturu, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, kako bi se podržali ekonomski razvoj i ljudsko blagostanje, sa fokusom na jeftinom i jednakom pristupu za sve

indikatori

9.1.1 Udeo ruralnog stanovništva koje živi u krugu od 2 km od puta koji je funkcionalan tokom cele godine

9.1.2 Obim putničkog i teretnog transporta, prema vrsti transporta

9.2 Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju

Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i do 2030. značajno povećati udeo industrije u stopi zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu, u skladu sa nacionalnim okolnostima, a u najmanje razvijenim zemljama udvostručiti njen udeo

indikatori

9.2.1 Bruto dodata vrednost prerađivačke industrije, učešće u BDP-u i po glavi stanovnika

9.2.2 Zaposlenost u proizvodnji kao udeo u ukupnoj zaposlenosti

9.3 Povećati pristup finansijskim uslugama i tržištima

Povećati pristup malih industrijskih i ostalih preduzeća finansijskim uslugama, posebno u zemljama u razvoju, što obuhvata i povoljne kredite, i povećati njihovu integraciju u lance vrednosti i u tržišta

indikatori

9.3.1 Udeo malih industrijskih preduzeća u ukupnoj dodatoj vrednosti prerađivačke industrije

9.3.2 Udeo malih industrijskih preduzeća koja imaju kredit ili kreditnu liniju

9.4 unaprediti sve industrije i infrastrukture kako bi postale održive

Do 2030. unaprediti infrastrukturu i prilagoditi industrije kako bi postale održive, uz veću efikasnost u korišćenju resursa i većim usvajanjem čistih i ekološki ispravnih tehnologija i industrijskih procesa, pri čemu će sve zemlje preduzeti aktivnosti u skladu sa svojim odgovarajućim kapacitetima

indikatori

9.4.1 Emisije CO2 po jedinici stvorene dodate vrednosti

9.5 Unapredit istraživanja i poboljšati industrijske tehnologije

Unaprediti naučna istraživanja, poboljšati tehnološke mogućnosti industrijskih sektora u svim zemljama, posebno zemljama u razvoju, što podrazumeva da se do 2030. podstiču inovacije i značajno poveća broj zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja na milion ljudi, kao i da se poveća javna i privatna potrošnja za istraživanje i razvoj

indikatori

9.5.1 Ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj kao udeo u BDP-u

9.5.2 Broj istraživača (izraženo kao ekvivalent zaposlenosti sa punim radnim vremenom) na milion stanovnika

9.a Olakšati razvoj održive i otporne infrastrukture u zemljama u razvoju

Olakšati razvoj održive i otporne infrastrukture u zemljama u razvoju kroz unapređivanje finansijske, tehnološke i tehničke podrške afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, zemljama u razvoju koje nemaju izlaz na more i malim ostrvskim državama u razvoju

indikatori

9.A.1 Ukupna zvanična međunarodna pomoć (zvanična razvojna pomoć plus ostali zvanični prilivi) za infrastrukturu

9.b Podržati razvoj domaće tehnologije i industrijsku diversifikaciju

Podržati razvoj domaće tehnologije, istraživanja i inovacije u zemljama u razvoju, uključujući osiguranje pogodnog okruženja u pogledu politika za, između ostalog, industrijsku diversifikaciju i dodatnu vrednost roba

indikatori

9.B.1 Udeo dodate vrednosti stvoren u srednje i visoko tehnološkim industrijama u odnosu na ukupnu dodatu vrednost

9.c univerzalni pristup informacionim i komunikacionim tehnologijama

Značajno povećati pristup informacionim i komunikacionim tehnologijama i uložiti napore da se obezbedi univerzalan i priuštiv pristup internetu u najmanje razvijenim zemljama do 2020. godine

indikatori

9.C.1 Udeo stanovništva obuhvaćenog mobilnom mrežom, prema tehnologijama

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.