Centar za visoke ekonomske studije

 

logo

 

Centar za visoske ekonomske studije (CEVES) je nezavisan istraživačko-razvojni institut posvećen unapređenju društveno-ekonomskog razvoja Srbije, kroz podsticanje preduzetništva, pokretanje zainteresovanih strana i javnosti radi njihovog uključivanja u izgradnju institucija, i projekte građanskih i društvenih inicijativa.

CEVES je osnovan 2004. godine od strane grupe vodećih srpskih ekonomista, na čelu sa gospođom Kori Udovički. Od svog osnivanja, CEVES je postavio nove standarde u makroekonomskoj analizi sa publikacijom “Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji”. Zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, CEVES je osnovao Fondaciju za razvoj ekonomske nauke (FREN). Tokom godina, u analize koje sprovodi CEVES, dodaju se i socijalna i ekološka dimenzija razvoja, a pažnja se posvećuje povezanosti između ekonomskog rasta i ljudskog razvoja, kao ultimativnog i krajnjeg cilja.  CEVES je u prethodnim godinama razvio sistematičan i sveobuhvatan pregled srpske ekonomije i ljudskog razvoja, kroz niz istraživanja i publikacija („Indeks razvojnih potencijala“, „Zakonomernosti srpske privrede“, „Održivi razvoj Srbije – kako stojimo?“, itd).

CEVES je danas vodeći srpski istraživački centar u oblasti ekonomskih analiza struture i performanse srpske privrede. CEVES-ova energija usmerena je i ka istraživanju i identifikovanju najznačajnijih determinanti održivog društveno-ekonomskog razvoja Srbije i regiona, kao i na pronalaženje inovativnih, odgovornih  i na činjenicama zasnovanih rešenja i politika – ne samo za državu – već i za društvo u celini, a posebno za njegove najvitalnije (i najranjivije) segmente (preduzetnici, (ne)zaposleni, naučni instituti). CEVES je posvećen nacionalizaciji i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, kao odgovarajućeg okvira i instrumenta za usmeravanje društvenog razvoja i za širenje i usvajanje evropskih vrednosti.

Saznajte više o CEVES-u na: ceves.org.rs.