LEAVE NO ONE BEHIND

Platforma

Održana javna debata „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 23. maja 2022. godine javnu debatu „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“. Na debati je predstavljena analiza „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“ autorke doc. dr Marine Savković, sa preporukama u cilju doprinosa naporima na iskorenjivanju...

Platforma

DRUGA NACIONALNA RADIONICA: PLANIRANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ organizovao je, 16. maja 2022. godine, drugu radionicu na nacionalnom nivou, u okviru Tematske grupe posvećene planiranju lokalnog ekonomskog razvoja od strane lokalnih zajednica. Nakon serije radionica održanih u lokalnim zajednicama Pirota, Knjaževca...

Lokalni nivo

Održiva budućnost Bora: pitanje opstanka ili prilika za razvoj

Građani Bora suočavaju se sa problemom zagađenja životne sredine otkad je rudarenja u tom gradu. Udišu vazduh koji je izrazito lošeg kvaliteta usled prekoračenja graničnih vrednosti sumpor dioksida. Vodosnabdevanje je ugroženo povećanom proizvodnjom bakra koja preti da isuši Borsko jezero....

Platforma

OBJAVLJENO PETO IZDANJE BILTENA PLATFORME „ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE“

Nastavljamo da periodično izveštavamo o ključnim aktivnostima i rezultatima na sprovođenju agende 2030 u Srbiji iz ugla nedržavnih aktera okupljenih u i oko Platforme „Održivi razvoj za sve“. Najnoviji prikaz aktivnosti i rezultata u okviru širokog društvenog dijaloga o usklađivanju...

Platforma

Javna debata: „Koliko ušteda energije doprinosi Ciljevima održivog razvoja“

Fondacija Centar za demokratiju u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ u četvrtak, 14. aprila 2022. od 12:00h do 14:00h organizuje javnu debatu „Koliko ušteda energije doprinosi Ciljevima održivog razvoja“. Događaj će biti organizovan u hibrid formi (u prostoru „Miljenko...

Socijalni stub

Održana javna debata „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 – rodna ravnopravnost“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 6. aprila 2022. godine javnu debatu „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 - rodna ravnopravnost“. Na debati je predstavljena analiza „Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022....