LEAVE NO ONE BEHIND

Vesti

Mladi u Priboju su posvećeni održivom razvoju

U prostorijama kancelarije za mlade u Priboju 9. jula je održana edukativna radionica o ciljevima održivog razvoja (COR). Tokom radionice pribojski mladi imali su priliku da se upoznaju sa Agendom 2030 i njenih 17 COR, a posebno sa onima u...

Platforma

ZAVRŠNA KONFERENCIJA: PLANIRANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ organizovao je 29. juna 2022. godine završnu konferenciju na nacionalnom nivou, u okviru Tematske grupe posvećene planiranju lokalnog ekonomskog razvoja od strane lokalnih zajednica. Konferencija je obeležila jednogodišnje delovanje Tematske grupe koja je...

Platforma

Održan webinar – Lokalne kampanje zagovaranja za održivi razvoj

Na ovom  predstavljeni  osnovni principi javnog zagovaranja i održivog razvoja, kao i  primeri dve  kampanja koje su realizovane kao rezultat mentorske podrške i treninga za jačanja kapaciteta organizacija u gradovima u kojima je Socijalni stub Platforme  sprovodio aktivnosti. Organizacije civilnog...

LEAVE NO ONE BEHIND

Objavljen uporedni izveštaj o napretku u ostvarivanju SDG u Republici Srbiji, EU-27 i zemljama u regionu

Praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja definisanih Agendom za održivi razvoj do 2030. godine je važan preduslov razvoja i implementacije efektivnih razvojnih politika koje vode računa o celovito shvaćenom održivom razvoju i o tome da niko ne bude izostavljen...

Platforma

U Zaječaru održan okrugli sto : Doprinos rodne ravnopravnosti održivom razvoju

U Zaječaru je 2. juna 2022, u prostorijama Hotela Srbija Tis, održan okrugli sto: Doprinos rodne ravnopravnosti održivom razvoju. Na okruglom stolu Sarita Bradaš, istraživačica iz Fondacije centar za Demokratiju, predstavila je  rezulatate najnovije analize o integrisanju rodne dimenzije u...

LEAVE NO ONE BEHIND

VIDEO: Napredak Srbije u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja

Države članice Ujedinjenih nacija, uključujući Srbiju, usvojile su u septembru 2015. godine Agendu 2030, i obavezale se da će se pridržavati strateškog okvira koji obuhvata sve tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, društvenu i dimenziju zaštite životne sredine. Vodeći se principom...