Pristupačnost energije iz čistih izvora

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

7.1 univerzalni pristup modernim energetskim izvorima

Do 2030. obezbediti univerzalni pristup jeftinim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama

indikatori

7.1.1 Udeo stanovništva koje ima pristup električnoj energiji

7.1.2 Udeo stanovništva koje se prvenstveno oslanja na čista goriva i tehnologije

7.2 povećati globalni udeo obnovljive energije

Do 2030. značajno povećati udeo obnovljive energije u globalnom energetskom miksu

indikatori

7.2.1 Udeo obnovljive energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije

7.3 udvostručiti stopu poboljšanja energetske efikasnosti

Do 2030. udvostručiti globalnu stopu poboljšanja energetske efikasnosti

indikatori

7.3.1 Energetski intenzitet meren kroz primarnu energiju i BDP

7.a promovisati pristup istraživanju, tehnologiji i investicijama u čistu energiju

Do 2030. unaprediti međunarodnu saradnju kako bi se olakšao pristup istraživanju i tehnologiji čiste energije, uključujući obnovljivu energiju, energetsku efikasnost i naprednu i čistiju tehnologiju fosilnih goriva, i promovisati investiranje u energetsku infrastrukturu i tehnologiju čiste energije

indikatori

7.A.1 Tokovi međunarodnih finansijskih sredstava ka zemljama u razvoju kao podrška istraživanjima čiste energije i razvoju i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, uključujući hibridne sisteme

7.b proširiti i unaprediti energetske usluge u zemljama u razvoju

Do 2030. proširiti infrastrukturu i unaprediti tehnologiju za snabdevanje modernom i održivom energijom za sve u zemljama u razvoju, a posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju, državama u razvoju koje nemaju izlaz na more, u skladu sa njihovim programima podrške

indikatori

7.B.1 Ulaganja u energetsku efikasnost kao udeo u BDP-u i iznos stranih direktnih investicija i finansijskih transfera za infrastrukturu i tehnologiju za usluge održivog razvoja

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.