Ekonomski stub

Platforma

Doprinos nedržavnog sektora zvaničnom izveštaju o napretku implementacije COR

Početkom oktobra 2022 kompletiran je izveštaj o doprinosu nedržavnog sektora zvaničnom statističkom praćenju napretka u primeni ciljeva održivog razvoja - COR. Izveštaj je sačinjen od strane Centra za visoke ekonomske studije (CEVES) u okviru Platforme "Održivi razvoj za sve" i...

Platforma

ZAVRŠNA KONFERENCIJA: PLANIRANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ organizovao je 29. juna 2022. godine završnu konferenciju na nacionalnom nivou, u okviru Tematske grupe posvećene planiranju lokalnog ekonomskog razvoja od strane lokalnih zajednica. Konferencija je obeležila jednogodišnje delovanje Tematske grupe koja je...

Vesti

Trening o lokalizaciji ciljeva održivog razvoja održan u Knjaževcu

Fondacija Ana i Vlade Divac organizovala je 20. i 21. juna u Regionalnom centru za stručno usavršavanje dvodnevni trening na temu „Aktivne lokalne zajednice za održivi razvoj - učešće u planiranju razvoja i primene ciljeva održivog razvoja na lokalu".  Trening je bio namenjen svim...

Platforma

Održan vebinar pod nazivom „Kako i koliko mladi da razumeju ciljeve održivog razvoja?“

Timočki Omladinski Centar (TOC) organizovao je vebinar 9. juna pod nazivom „Kako i koliko mladi razumeju ciljeve održivog razvoja?" Moderatorka Dunja Marušić, menadžerka za komunikacije u TOC-u, razgovarala je sa Bobanom Stojanovićem, politikologom i autorom istraživanja Mladi i ciljevi održivog...

Ekonomski stub

Mala i srednja preduzeća kao pokretač nove srpske privrede

Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) održao je 1. juna 2022 u MIND Parku u Kragujevcu konferenciju i izložbu pod nazivom „MSP Srbije 2030: MSP100 Expo. Iako mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji, kao i u drugim zemljama, čine...

Platforma

DRUGA NACIONALNA RADIONICA: PLANIRANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ organizovao je, 16. maja 2022. godine, drugu radionicu na nacionalnom nivou, u okviru Tematske grupe posvećene planiranju lokalnog ekonomskog razvoja od strane lokalnih zajednica. Nakon serije radionica održanih u lokalnim zajednicama Pirota, Knjaževca...