Ekonomski stub

Platforma

Kako potrebe i probleme mladih povezati sa ciljevima održivog razvoja i Agendom 2030

Timočki Omladinski Centar, kao deo Ekonomskog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovao je u periodu od jula do septembra niz radionica sa mladim iz Zaječara, Knjaževca i Bora na temu ciljeva održivog razvoja. U okviru ovih radionica, zajedno sa...

Platforma

Animirani video klipovi o ciljevima održivog razvoja za mlade

Jedna od partnerskih organizacija civilnog društva na Platformi “Održivi razvoj za sve”, Timočki omladinski centar, kao deo ekonomskog stuba Platforme, proizveo je 18 animiranih video zapisa sa ciljem da ilustruje svaki od 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs), te istakne važnost...

COR 8

Šampioni održivosti u Pirotu – radionica za predstavnike privrede

U petak, 18. juna, u etno kompleksu Nišavska dolina nadomak Pirota, Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv, u saradnji sa Ugovornom okružnom Privrednom komorom PIROT, održali su radionicu o Ciljevima održivog razvoja. Preko deset preduzeća iz Pirotskog okruga, mahom...

Ekonomski stub

Intervju sa Tatjanom Pavlović-Križanić – Koja su to 3 ključna potcilja u okviru Cilja održivog razvoja 11

Društveni razvoj svake države u velikoj meri zavisi od transformacije njenih gradova. Pravci razvoja gradova predstavljaju ogledalo kvaliteta javnih politika u brojnim oblastima, od privrede i kulture preko zaštite životne sredine do komunalnih delatnosti. Cilj održivog razvoja pod brojem 11:...

Platforma

Brošura Platforme “Održivi razvoj za sve”

Brošura Platforme "Održivi razvoj za sve" dostupna je na sajtu Platforme i možete je pronaći na ovom LINKU Brošura pruža kratak i informativan prikaz strukture i uloge Platforme "Održivi razvoj za sve", te njenih ključnih ciljeva i aktivnosti na sprovođenju...

Stub zaštite životne sredine

Kako obezbediti kvalitetan život u gradovima koji se ubrzano šire?

Stub životne sredine, u saradnji sa portalom Balkan Green Energy News, objavio je tekst Kako obezbediti kvalitetan život u gradovima koji se ubrzano šire?. U pitanju je još jedan u nizu analitičkih tekstova posvećenih različitim aspektima očuvanja životne sredine i...