Ekonomski stub

Platforma

DRUGA NACIONALNA RADIONICA: PLANIRANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ organizovao je, 16. maja 2022. godine, drugu radionicu na nacionalnom nivou, u okviru Tematske grupe posvećene planiranju lokalnog ekonomskog razvoja od strane lokalnih zajednica. Nakon serije radionica održanih u lokalnim zajednicama Pirota, Knjaževca...

Vesti

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU STUDENTSKIH ISTRAŽIVAČKIH RADOVA O SPROVOĐENJU AGENDE 2030 U SRBIJI

Pozivamo sve studente u Srbiji da učestvuju na takmičenju i dostave svoje istraživačke radove vezane za implementaciju Agende 2030 i postizanje ciljeva održivog razvoja (COR) i time steknu mogućnost da osvoje vredne nagrade. Dostavljeni radovi treba da obrade najmanje jednu...

Platforma

Konferencija „MSP Srbije 2030: Razvoj veština kao preduslov razvoja domaće privrede“

Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ je organizovao online konferenciju „MSP Srbije 2030: Razvoj veština kao preduslov razvoja domaće privrede“, četvrtak, 3. marta 2022. godine. Na događaju je pokrenuta diskusija o veštinama potrebnim za budućnost, odnosno veštinama koje će...

Platforma

Sastanak Ekonomskog stuba sa predstavnicima grada Pirota

Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ održao je 28. februara 2022. godine sastanak u gradskoj upravi Pirot sa predstavnicima grada i Regionalne razvojne agencije Jug (RRA Jug), i predstavio preporuke za Srednjoročni plan razvoja grada Pirota u domenu ekonomske...

Platforma

Objavljeno četvrto izdanje biltena Platforme „Održivi razvoj za sve“

Nastavljamo da periodično izveštavamo o ključnim aktivnostima i rezultatima na sprovođenju agende 2030 u Srbiji iz ugla nedržavnih aktera okupljenih u i oko Platforme "Održivi razvoj za sve". Najnoviji prikaz aktivnosti i rezultata u okviru širokog društvenog dijaloga o usklađivanju...

Vesti

Regionalna konferencija “Saradnjom do održivog razvoja na lokalnom nivou – Bor, Zaječar i Knjaževac”

Beogradska otvorena škola, u saradnji sa partnerima u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve”, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo, Fondacijom Ana i Vlade Divac, Fondacijom Centar za demokratiju, Centrom za visoke ekonomske studije i Timočkim omladinskim centrom, organizuje onlajn regionalnu...