Socijalni stub

Vesti

Obezbediti da sve zaposlene žene, bez obzira na osnov rada, mogu da koriste porodiljsko odsustvo i druga radna prava

Izuzetno je važno da se u oblasti rodne ravnopravnosti učini korak napred i da se obezbedi da sve žene koje rade, sve zaposlene žene, bez obzira na osnov rada, mogu da koriste porodiljsko odsustvo i druga prava iz oblasti rada,...

Vesti

Novi master program „Pravo i rod“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

„U okviru široke platforme za opštedruštveni dijalog Održivi razvoj za sve, koju u partnerstvu realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, TOC - Asocijacija za razvoj održivih zajednica, Fondacija...

Vesti

Javna debata o inicijativi za donošenje Strategije socijalne zaštite

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 2. aprila 2024. godine javnu debatu „Inicijativa za donošenje Strategije socijalne zaštite“, u okviru socijalnog stuba Platforme “Održivi razvoj za sve”. Srbija već duže od decenije iščekuje krovni planski dokument koji bi reformi socijalne...

Vesti

Poziv budućoj Vladi da nastavi sa posvećenošcu održivom razvoju i primeni Agende 2030

U okviru svojih zagovaračkih napora, Platforma “Održivi razvoj za sve” je organizovala konferenciju za štampu u beogradskom Medija centru 13. marta, pozivajući novu Vladu da se obaveze na održivi razvoj, nastavi sa izradom Plana razvoja zemlje i uključi organizacije civilnog...

Vesti

Ekonomsko osnaživanje žena u svetlu ciljeva održivog razvoja – Međuopštinska saradnja i razmena u Vojvodini

U Novom Sadu je 10. oktobra 2023. u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac, održan panel pod nazivom „Ekonomsko osnaživanje žena u svetlu održivog razvoja – integrisanje rodne perspektive u planiranje lokalnog ekonomskog razvoja“, sa ciljem uspostavljanja saradnje među opštinama...

Vesti

Sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ o zagovaračkoj inicijativi „Preciziranje pojma samohranih roditelja“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 27. septembra 2023. godine, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“. Tema sastanka bila je prezentacija Nacrta zagovaračke inicijative „Preciziranje pojma samohranih roditelja“, a u razgovoru...