Socijalni stub

Vesti

Ekonomsko osnaživanje žena u svetlu ciljeva održivog razvoja – Međuopštinska saradnja i razmena u Vojvodini

U Novom Sadu je 10. oktobra 2023. u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac, održan panel pod nazivom „Ekonomsko osnaživanje žena u svetlu održivog razvoja – integrisanje rodne perspektive u planiranje lokalnog ekonomskog razvoja“, sa ciljem uspostavljanja saradnje među opštinama...

Vesti

Sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ o zagovaračkoj inicijativi „Preciziranje pojma samohranih roditelja“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 27. septembra 2023. godine, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“. Tema sastanka bila je prezentacija Nacrta zagovaračke inicijative „Preciziranje pojma samohranih roditelja“, a u razgovoru...

Vesti

Ekonomsko osnaživanje žena – osnov za postizanje rodne ravnopravnosti

„Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija“, poručila je predstavnica Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“ Ivona Gvozdenović, menadžerka projekta u Fondaciji Ana i Vlade...

Nacionalni nivo

Konferencija: Žensko preduzetništvo – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje

Konferencija: Žensko preduzetništvo – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje Organizovana kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje i UN Women uz podršku EU projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” Datum: 5. jun 2023 Lokacija: Dorćol Platz, Dobračina 59,...

Vesti

Sastanak tematske ekspertske grupe „Postići rodnu  ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“

Na inicijativu i u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac 1. juna je u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ održan sastanak tematske ekspertske grupe „Postići rodnu  ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“. Rad ove ekspertske tematske grupe usmeren je...

Vesti

Održan sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 28. marta 2023. godine, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“. Na sastanku se razgovaralo o analizi i pripremi inicijativa za zastupanje relevantnih za COR 1...