Fondacija BFPE za odgovorno društvo

logo

Fondacija BFPE za odgovorno društvo (BFPE) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 2003. godine.

Više od petnaest godina uspešno pružamo obrazovne programe namenjene političkim donosiocima odluka i liderima civilnog društva aktivnim u različitm sektorima u Srbiji i širem regionu. Našim angažmanom nastojimo da omogućimo društveno-političkoj eliti sticanje dodatnih znanja i veština neophodnih kako za demokratsku transformaciju države i društva tako i za učešće u evropskim i evro-atlantskim strukturama.

Posvećeni smo stalnom usavršavanju i političkom dijalogu među ljudima koji su, ili će u bliskoj budućnosti biti, na najznačajnijim položajima u političkom i društvenom životu Srbije, čime želimo da doprinesemo izgradnji takvih ljudskih resursa koji bi osigurali nastavak procesa demokratizacije, štitili ljudska i manjinska prava iznad kratkoročnih političkih interesa, kao i širili duh regionalne saradnje i pomirenja sa susedima.

U toku dosadašnjeg rada realizovali smo brojne uspešne aktivnosti usmerene na izgradnju institucija i unapređivanje političkog ljudskog kapitala Srbije. Naš pristup obrazovanju i usavršavanju predstavnika društveno-političke elite dizajniran je tako da unapredi njihova znanja, probudi radoznalost i osnaži njihovo osećanje društvene odgovornosti, kao i da ohrabri stalni dijalog između različitih političkih stranaka i dijalog sa predstavnicima civilnog društva.

Kao organizacija-članica Mreže škola političkih studija pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, BFPE aktivno promoviše regionalnu saradnju i parternstvo sa srodnim institucijama u regionu zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope.

Više o BFPE: bfpe.org.