Radionica Tematske grupe za planiranje lokalnog ekonomskog razvoja U utorak, 5. oktobra 2021. godine, Ekonomski stub Platforme "Održivi razvoj za sve" organizovao je radionicu na nacionalnom nivou, čime je otvorena Tematska grupa koja će sprovesti seriju razgovora na nacionalnom i lokalnom nivou, posvećenih pitanju planiranja ekonomskog razvoja od strane lokalnih zajednica.

Prva radionica okupila je aktere sa nacionalnog nivoa relevantne za lokalni ekonomski...
Pročitajte
POZIV za organizacije civilnog društva u Zaječarskom okrugu U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“  otvoren je poziv za organizacije civilnog društva za učešće u programu obuke i mentorstva za organizacije civilnog društva iz Zaječarskog  okruga.

Platforma “Održivi razvoj za sve” podržana je od vlada Švajcarske i Nemačke a sprovodi je nemačka razvojna agencija GIZ u okviru projekta Reforma javnih finansija - Agenda...
Pročitajte
Održan Društveni dijalog o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Društveni dijalog “Unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu prirode” održan je u petak, 1. oktobra u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a na inicijativu i u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Svetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF) Adria, Centrom za istraživanje biodiverziteta i Mladim istraživačima Srbije. Dijalog je održan uz... Pročitajte

Platforma za opštedruštveni dijalog

Održivi razvoj za sve

Uspostavljamo široku diskusiju među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana i olakšavamo interakciju sa donosiocima odluka o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Uključite se u razgovor!

Vesti Dokumenti

17 ciljeva održivog razvoja

Vođeni ovim ciljevima, radimo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

Hitna akcija protiv klimatskih promena i njenih posledica