Objavljen izveštaj „Srbija 2030: Malo vremena, dosta izazova: Da li je Srbija odredila svoj razvojni put?“ Ciljj izveštaja „Srbija 2030: Malo vremena dosta izazova - Da li je Srbija odredila svoj razvojni put?“ je da najznačajnijim društvenim akterima omogući prostor za opštedruštveni dijalog o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj 2030. Pročitajte Srbija 2030: Malo vremena, dosta izazova Platforma za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“ održala je treću po redu godišnju konferenciju na temu Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije. Na konferenciji su predstavljena ključna dostignuća dijaloga,  izazovi sa kojima se Platforma suočavala, ali i načini za napredak daljeg usklađivanja razvojnih politika Srbije sa ciljevima i principima održivog razvoja. Pročitajte Poziv za podnošenje predloga projekata za održivi lokalni razvoj BOŠ raspisuje poziv za dodelu donacija za inovativna rešenja u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u okviru Fonda za održivi lokalni razvoj.  Pročitajte

Platforma za opštedruštveni dijalog

Održivi razvoj za sve

Uspostavljamo široku diskusiju među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana i olakšavamo interakciju sa donosiocima odluka o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Uključite se u razgovor!

Vesti Dokumenti

17 ciljeva održivog razvoja

Vođeni ovim ciljevima, radimo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

Hitna akcija protiv klimatskih promena i njenih posledica