Konsultativni sastanak sa predstavnicima civilnog društva povodom izrade Strategije zaštite životne sredine sa Akcionim planom Održan 2. konsultativni sastanak sa predstavnicima civilnog društva povodom izrade Strategije zaštite životne sredine Sa željom da se širi krug organizacija uključi u ranu fazu izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine, Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije, i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu 15. maja 2023. godine organizovali su drugi konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva sa ekspertizom iz oblasti zaštite životne sredine. Pročitajte Vruće iz štampe! Objavljen novi statistički izveštaj o napretku Srbije u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Republički zavod za statistiku objavio je svoj treći Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u Republici Srbiji. Pročitajte Održivi razvoj sada! Obuke za jedinice lokalne samouprave Želite da ostvarite konkretne promene u svojoj lokalnoj zajednici i da pomognete u ostvarivanju održivog razvoja? Ne tražite dalje! Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije (NAJU) uvrstila je u svoj program obuku o Agendi 2030 koja je kreirana za potrebe lokalnih samouprava, imajući u vidu njihovu ključnu ulogu u postizanju Ciljeva održivog razvoja... Pročitajte

Platforma za opštedruštveni dijalog

Održivi razvoj za sve

Uspostavljamo široku diskusiju među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana i olakšavamo interakciju sa donosiocima odluka o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Uključite se u razgovor!

Vesti Dokumenti

17 ciljeva održivog razvoja

Vođeni ovim ciljevima, radimo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

Hitna akcija protiv klimatskih promena i njenih posledica