Održana javna debata „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“ Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 23. maja 2022. godine javnu debatu „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“. Pročitajte DRUGA NACIONALNA RADIONICA: PLANIRANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA Ekonomski stub Platforme „Održivi razvoj za sve“ organizovao je, 16. maja 2022. godine, drugu radionicu na nacionalnom nivou, u okviru Tematske grupe posvećene planiranju lokalnog ekonomskog razvoja od strane lokalnih zajednica.
Nakon serije radionica održanih u lokalnim zajednicama Pirota, Knjaževca i Sombora, sa predstavnicima privatnog i javnog sektora, kao i srednjoškolcima u Somboru, druga nacionalna...
Pročitajte
PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU STUDENTSKIH ISTRAŽIVAČKIH RADOVA O SPROVOĐENJU AGENDE 2030 U SRBIJI Pozivamo sve studente u Srbiji da učestvuju na takmičenju i dostave svoje istraživačke radove vezane za implementaciju Agende 2030 i postizanje ciljeva održivog razvoja (COR) i time steknu mogućnost da osvoje vredne nagrade.

Dostavljeni radovi treba da obrade najmanje jednu opštu i jednu specifičnu temu vezanu za implementaciju Agende 2030 u Srbiji, koje su navedene...
Pročitajte

Platforma za opštedruštveni dijalog

Održivi razvoj za sve

Uspostavljamo široku diskusiju među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana i olakšavamo interakciju sa donosiocima odluka o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Uključite se u razgovor!

Vesti Dokumenti

17 ciljeva održivog razvoja

Vođeni ovim ciljevima, radimo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

Hitna akcija protiv klimatskih promena i njenih posledica