Javna debata o inicijativi za donošenje Strategije socijalne zaštite Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 2. aprila 2024. godine javnu debatu o inicijativa za donošenje Strategije socijalne zaštite, u okviru socijalnog stuba Platforme “Održivi razvoj za sve Pročitajte Predstavljanje trećeg monitoring izveštaja Platforme “Održivi razvoj za sve” na društvenom dijalogu o ciljevima održivog razvoja Treći monitoring izveštaj Platforme “Održivi razvoj za sve” predstavljen na društvenom dijalogu o ciljevima održivog razvoja, održanom 20 marta u Beogradu Pročitajte Poziv budućoj Vladi da nastavi sa posvećenošcu održivom razvoju i primeni Agende 2030 Buduća Vlada pozvana da se obaveze na održivi razvoj, nastavi sa izradom Plana razvoja zemlje i uključi organizacije civilnog društva i druge nedržavne aktere u dijalog Pročitajte

Platforma za opštedruštveni dijalog

Održivi razvoj za sve

Uspostavljamo široku diskusiju među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana i olakšavamo interakciju sa donosiocima odluka o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Uključite se u razgovor!

Vesti Dokumenti

17 ciljeva održivog razvoja

Vođeni ovim ciljevima, radimo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

Hitna akcija protiv klimatskih promena i njenih posledica