Predstavljamo publikaciju "Preduzeća u Srbiji i Agenda 2030 - prioriteti, izazovi i kriza COVID-19" U okviru Platforme za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve”, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) objavio je publikaciju Preduzeća u Srbiji i Agenda 2030 - prioriteti, izazovi i kriza COVID-19”, čiji je cilj pružanje doprinosa ispunjenju Agende održivog razvoja do 2030. godine u Republici Srbiji. Publikacija predstavlja rezultate ankete sprovedene u oktobru 2020.... Pročitajte Načinjeni prvi koraci u saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Platforme Održivi razvoj za sve Predstavnici Platforme "Održivi razvoj za sve" održali su u ponedeljak 19. aprila sastanak sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sastanak u Palati Srbije bio je prilika da se predstavnici Ministarstva bliže upoznaju sa Agendom 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja, kao i da im se predstavi Platforma "Održivi razvoj za... Pročitajte Šampioni održivosti u Zaječaru... Održana radionica sa malim i srednjim preduzećima Beograd, 15. april 2021. godine – Forum za odgovorno poslovanje i Smart Kolektiv održali su radionicu u Zaječaru o ulozi poslovnog sektora u dostizanju ciljeva održivog razvoja, namenjenu predstavnicima malih i srednjih preduzeća u ovom gradu, a u okviru Platfrome "Održivi razvoj za sve". Na radionici su učesnici imali priliku da se upoznaju sa... Pročitajte

Platforma za opštedruštveni dijalog

Održivi razvoj za sve

Uspostavljamo široku diskusiju među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana i olakšavamo interakciju sa donosiocima odluka o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Uključite se u razgovor!

Vesti Dokumenti

17 ciljeva održivog razvoja

Vođeni ovim ciljevima, radimo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

Hitna akcija protiv klimatskih promena i njenih posledica