TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica

 

logo

 

TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija – udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva izgradnje građanskog društva u Srbiji, sa posebnim osvrtom na mlade.

TOC je osnovan 2004. godine kao organizacija koja se bavi pitanjima omladinske politike, podsticanjem i razvijanjem omladinskih inicijativa, podsticanjem i usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, kao i afirmacijom zdravih stilova života mladih. Nastao je kao korisnički servis mladih, a postao je prepoznatljiv kao nosilac inicijativa i aktivnosti lokalnih i regionalnih koalicija mladih. Prepoznat je kao lider u omladinskoj politici, ali i u podršci OCD, neformalnim grupama i volonterima.

U skladu sa svojim ciljevima TOC sprovodi sledeće programe:

POMAK (jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije; rad na većoj zapošljivosti mladih i njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada);

Mladi u riziku (kreiranje institucionalnog okvira za brigu o mladima u riziku, zagovaranje za rešavanje problema mladih i povratak njihovog poverenja u institucije, vršnjačka edukacija, prevencija i zaštita dece i mladih  od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu, prevencija HIV-a, AIDS-a i polnoprenosivi bolesti kod vulnerabilnih grupa, zaštita i unapređenje ljudskih prava);

Klikni zeleno (promocija zdravih i bezbednih stilova života i očuvanje životne sredine).

Svojim programima TOC doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Naša vizija: TOC je POMAK mladih za sigurno društvo.

Naša misija: TOC kreativnim delovanjem, inovativnim pristupom i partnerstvima, podstičući aktivno učešće mladih, doprinosi održivom razvoju zajednice.

Saznajte više o TOC – Asocijaciji za razvoj održivih zajednica na: toc.rs.