Beogradska otvorena škola

 

logo

 

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine, sa vizijom da je bolje društvo zasnovano na slobodi, znanju i inovacijama.

BOŠ je organizacija čiji rad počiva na tri strateška cilja: razvoju ljudskih resursa, unapređenju javnih politika i razvoju kapaciteta.
Na planu razvoja ljudskih resursa, obrazovni programi, obuke, savetovanja i studijske posete iz različitih oblasti predstavljaju aktivnosti kreirane po meri, i u skladu sa potrebama korisnika. Cilj ovih aktivnosti jesu osnaženi ljudski resursi korisnika i izgradnja mreže pokretača društvenih promena zasnovanih na slobodi, znanju i inovacijama.

U oblasti unapređenja javnih politika, cilj BOŠa je da se poboljša kvalitet javnih politika, zasnovanih na činjenicama i dokazima u oblastima dobrog upravljanja, energije, klime i zaštite životne sredine, evropskih integracija, omladinske politike i unapređivanja zapošljivosti, kroz dva tematska prioriteta – Karijerno vođenje i savetovanje i Povezivanje obrazovanja i tržišta rada. BOŠ kreira, zagovara, vrši monitoring i evaluaciju, i pruža podršku u implementaciji javnih politika u prethodno pomenutim oblastima.

Jačanje kapaciteta treći je cilj BOŠa, kroz koji se saradnja ostvaruje sa organizacijama, institucijama i kompanijama, spremnim da menjaju i unapređuju sebe, svoje okruženje i zajednicu u kojoj rade. Kroz obrazovne programe, obuke, stručnu, tehničku i finansijsku podršku, kao i kreiranjem i pružanjem inovativnih usluga, BOŠ odgovara na potrebe civilnog, javnog i privatnog sektora društva.

Saznajte više o Beogradskoj otvorenoj školi na: bos.rs.