Smanjenje nejednakosti između i unutar država

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

10.1 smanjiti nejednakost prihoda

Do 2030. progresivno postići i održati rast prihoda donjih 40% stanovništva po stopi višoj od nacionalnog proseka

indikatori

10.1.1 Stope rasta izdataka domaćinstava ili prihoda po glavi stanovnika donjih 40% stanovništva i ukupnog stanovništva

10.2 promovisati univerzalnu socijalnu, ekonomsku i političku inkluziju

Do 2030. osnažiti i promovisati socijalnu, ekonomsku i političku inkluziju svih, bez obzira na starost, pol, invaliditet, rasu, etničku pripadnost, poreklo, religiju ili ekonomski i neki drugi status

indikatori

10.2.1 Udeo stanovništva koje živi ispod 50% medijane prihoda, prema polu, starosti i invaliditetu

10.3 Osigurati jednake mogućnosti i eliminisasti diskriminaciju

Osigurati jednake mogućnosti i smanjiti nejednakost ishoda, uključujući eliminisanjem diskriminatornih zakona, politika i praksi i promovisanjem odgovarajućeg zakonodavstva, politika i delovanja u tom pogledu

indikatori

10.3.1 Udeo stanovništva koje je izjavilo da je tokom prethodnih 12 meseci imalo osećaj da je diskriminisano ili uznemiravano po nekom osnovu diskriminacije koja je zabranjena prema međunarodnom pravu ljudskih prava

10.4 Usvojiti fiskalne i socijalne politike koje promovišu ravnopravnost

Usvojiti politike, posebno fiskalne, politike u oblasti zarada i socijalne zaštite, i progresivno postići veću ravnopravnost

indikatori

10.4.1 Udeo prihoda radne snage u BDP-u, koji se sastoji od zarada i transfera za socijalnu zaštitu

10.5 Poboljšati regulisanje globalnih finansijskih tržišta i institucija

Poboljšati regulisanje i praćenje globalnih finansijskih tržišta i institucija te pojačati primenu tih propisa

indikatori

10.5.1 Indikatori finansijske stabilnosti

10.6 povećati zastupljenost zemalja u razvoju u finansijskim institucijama

Obezbediti jaču zastupljenost i glas zemalja u razvoju u donošenju odluka u globalnim međunarodnim ekonomskim i finansijskim institucijama u cilju stvaranja efikasnijih, pouzdanijih, odgovornijih i legitimnijih institucija

indikatori

10.6.1 Udeo članova i glasačkih prava zemalja u razvoju u međunarodnim organizacijama

10.7 odgovorne i dobro vođene migracione politike

Olakšati uređenu, bezbednu, regularnu i odgovornu migraciju i mobilnost ljudi, uključujući primenu planiranih i dobro vođenih migracionih politika

indikatori

10.7.1 Troškovi zapošljavanja koje snose zaposleni u odnosu na mesečni prihod ostvaren u zemlji odredišta

10.7.2 Broj zemalja sa migracionim politikama koje olakšavaju urednu, bezbednu, redovnu i odgovornu migraciju i mobilnost ljudi

10.a specijalni i diferencijalni tretman za zemlje u razvoju

Primenjivati princip specijalnog i diferencijalnog tretmana za zemlje u razvoju, posebno za najmanje razvijene zemlje, u skladu sa sporazumima Svetske trgovinske organizacije

indikatori

10.A.1 Udeo tarifnih linija koje se primenjuju na uvoz iz najmanje razvijenih zemalja i zemalja u razvoju sa nultim carinama

10.b Podsticati razvojnu pomoć i investiranje u najmanje razvijene zemlje

Podsticati zvaničnu razvojnu pomoć i finansijske tokove, uključujući direktne strane investicije, za države u kojima postoji najveća potreba, a posebno za najmanje razvijene zemlje, afričke zemlje, male ostrvske države u razvoju i zemlje u razvoju koje nemaju izlaz na more, u skladu sa njihovim nacionalnim planovima i programima

indikatori

10.B.1 Ukupni finansijski tokovi za razvoj, prema primaocima i državama donatorima, kao i po vrsti tokova (npr. zvanična razvojna pomoć, direktne strane investicije i drugi tokovi)

10.c sniziti troškove transakcija za doznake migranata

Do 2030. sniziti na manje od 3% troškove transakcija za doznake migranata i eliminisati tokove doznaka sa troškovima višim od 5%

indikatori

10.C.1 Troškovi izvršenja doznaka kao udeo u ukupnom iznosu doznaka

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.