Lokalni nivo

Lokalni nivo

Doprinos građana Bora lokalnom Planu razvoja u oblasti zaštite životne sredine

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom, Društvom mladih istraživača Bor, organizovala je 23. novembra drugi okrugli sto u Boru na temu lokalnog razvojnog planiranja. Događaj je okupio predstavnike civilnog društva i gradske uprave, u cilju identifikovanja ključnih izazova i...

Socijalni stub

Održan Okrugli sto u Pirotu o razvojnim prioritetima grada Pirota u kontekstu održivog razvoj

Tri lokalne organizacije koje su završile  program obuke i mentorstva za realizaciju lokalnih kampanja za promociju ciljeva održivog razvoja, koji realizuje Socijalni stub Platforme, organizovale su 4. novembra okrugli sto na temu „pOdrži me da razumem – razvojne prioritete grada...

Socijalni stub

Odabrane organizacije iz Zaječara za realizaciju lokalnih kampanja

Na konkursu objavljenom tokom oktobra 2021. godine socijalni stub Platforme izabrao je tri organizacije iz Zaječara za učešće u programu obuke i mentorstva za realizaciju lokalnih kampanja usmerenih na promociju ciljeva održivog razvoja i Agende 2030. Izabrane su organizacije: Udruženje...

Platforma

Objavljeno istraživanje „Mladi i ciljevi održivog razvoja“

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovano je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja među mladima u Republici Srbiji. Istraživanje je rađeno kvantitativnim...

Platforma

Izveštaj sa javne debate „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“

Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija Ana i Vlade Divac organizovale su 29. oktobra 2021. javnu debatu „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“. Debata je organizovana kao deo aktivnosti savetodavne Tematske grupe „Postići rodnu...

Vesti

Okrugli sto u Boru o razvoju i unapređenju životne sredine kroz budući Lokalni plan razvoja

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom , organizovala je prvi okrugli sto u Boru 25. oktobra. Događaj je okupio predstavnike civilnog društva i gradske uprave, u cilju identifikovanja ključnih izazova i razvojnih prioriteta, koji će se naći u delu...