Lokalni nivo

Lokalni nivo

Održiva budućnost Bora: pitanje opstanka ili prilika za razvoj

Građani Bora suočavaju se sa problemom zagađenja životne sredine otkad je rudarenja u tom gradu. Udišu vazduh koji je izrazito lošeg kvaliteta usled prekoračenja graničnih vrednosti sumpor dioksida. Vodosnabdevanje je ugroženo povećanom proizvodnjom bakra koja preti da isuši Borsko jezero....

Platforma

OBJAVLJENO PETO IZDANJE BILTENA PLATFORME „ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE“

Nastavljamo da periodično izveštavamo o ključnim aktivnostima i rezultatima na sprovođenju agende 2030 u Srbiji iz ugla nedržavnih aktera okupljenih u i oko Platforme „Održivi razvoj za sve“. Najnoviji prikaz aktivnosti i rezultata u okviru širokog društvenog dijaloga o usklađivanju...

Vesti

BOŠ podržava izradu lokalnog plana razvoja Grada Bora

Beogradska otvorena škola, zajedno sa lokalnom partnerskom organizacijom – Društvom mladih istraživača Bor u proteklom periodu radila je na izradi Doprinosa Planu razvoja Grada Bora. Ovaj dokument predstavlja predlog za deo Plana razvoja Bora u oblasti zaštite životne sredine. Razvijen...

Vesti

Održan dvodnevni trening u Somboru: O lokalizaciji ciljeva održivog razvoja

Dvodnevni trening održan je 16. i 17. marta 2022. godine za predstavnike/ce organizacija civilnog društva, javnih i privatnih pružaoca usluga, predsatvnika/ca lokalne samouprave i škola iz Sombora, na temu: Aktivne lokalne zajednice za održivi razvoj – učešće u planiranju razvoja...

Vesti

POZIV za organizacije civilnog društva u Apatinu i Somboru za učešće u Programu obuke i mentorstva za realizaciju lokalnih kampanja za promociju ciljeva održivog razvoja

POZIV za  organizacije civilnog društva u Apatinu i Somboru za učešće u:  Programu obuke i mentorstva za realizaciju lokalnih kampanja za promociju ciljeva održivog razvoja U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“  otvoren je poziv za orgnizacije civilnog društva za...

Vesti

ODRŽAN DVODNEVNI TRENING ZA UDRUŽENJA IZ APATINA: O LOKALIZACIJI CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Dvodnevni trening održan je 3. i 4. marta 2022. godine za predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Apatina  na temu: Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja. Treningu su prisustvovali predstavnici/ce organizacija CEKOS, Vredene ruke, Udruženja žena Apatin “Ruža crvena”, Udruženja građana Breza,...