Fondacija

Ana i Vlade Divac

logo

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ osnovana je 2007. godine, kao nezavisna i neprofitna organzacija sa ciljem da pomogne građanima Srbije.

Fondaciju su osnovali Ana i Vlade Divac, kao nastavak dvadesetogodišnjeg humanitarnog rada započetog u SAD u okviru Humanitarne organizacije Divac (HOD). Fondacija je u proteklih 13 godina bila usmerena na podršku izbeglim i raseljenim licima (rešavanje njihovih stambenih i ekonomskih problema), na unapređenje uslova za kvalitetno odrastanje dece i mladih, na unapređenje života ranjivih grupa i njihovo integrisanje u lokalnu i širu zajednicu jačanjem ravnopravnosti, solidarnosti i tolerancije u društvu, te na razvoj filantropije i socijalno preduzetništvo.

Zahvaljujući podršci gotovo 700.000 pojedinaca, 700 kompanija i 83 organizacije, Fondacija je prikupila 22 miliona dolara i obezbedila pomoć za više od 710.000 ljudi.

Detalji o Fondaciji i projektima dostupni su na divac.com.