Korona

Ekonomski stub

Mala i srednja preduzeća kao pokretač nove srpske privrede

Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) održao je 1. juna 2022 u MIND Parku u Kragujevcu konferenciju i izložbu pod nazivom „MSP Srbije 2030: MSP100 Expo. Iako mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji, kao i u drugim zemljama, čine...

Platforma

Održana javna debata „Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovali su 7. februara 2022. godine javnu debatu: „Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“ u okviru tematske grupe posvećene rodnoj ravnopravnosti. Debata je održana u prostoru „Miljenko Dereta“...

Platforma

Održan webinar „Doniranje hrane – potrebe i izazovi“

Dva dana uoči Međunarodnog dana svesti o gubitku i bacanju hrane, Socijalni stub Platforme “Održivi razvoj za sve” koji realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Fondacijom centar za Demokratiju, organizova0 je 27 septembra vebinar na temu “Doniranje...

Platforma

Trening za medije o izveštavanju o Ciljevima održivog razvoja

Socijalni stub platforme Održivi razvoj za sve, koji realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija centar za demokratiju, organizovao je  10. i 11. septembra u Pirotu trening za lokalne medije o izveštavanju o Ciljevima održivog razvoja. Treningu su prisustvovali...

Platforma

Održan trening za OCD iz Pirotskog okruga o lokalizaciji ciljeva održivog razvoja

Dvodnevni trening održan je 15. i 16. juna 2021. za predstavnike/predstavnice organizacija civilnog društva (OCD)  iz Pirotskog okruga na temu: Lokalizacija ciljeva održivog razvoja. Treningu je prisustvovalo 10 OCD, predstavnice seoskih domaćinstava, seoskih ženskih organizacija iz Pirotskog okruga: Udruženje žena Lav,...

Socijalni stub

Srbiji treba novi strateški pristup borbi protiv siromaštva

Pandemija kovid-19 ugrozila je decenije napretka u iskorenjivanju siromaštva u celom svetu i donela rizik od novog talasa nemaštine. Prema prognozama Svetske banke, broj siromašnih u Srbiji mogao bi da se poveća za 125.000 do 327.000 usled ekonomskog šoka, u...