Korona

COR 8

Onlajn panel diskusija o ekonomskim izazovima, trendovima na tržištu rada i dostojanstvenom radu u doba COVID-19 krize

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve”, koja se sprovodi u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, pokrenula je niz onlajn debata kako bi se diskutivalo o odgovoru Vlade na trenutnu pandemiju. Debate će se fokusirati na neke od ključnih...

COR 4

Prva onlajn rasprava о uticaju COVID-19 pandemije na kvalitet i dostupnost obrazovanja

Platforma za opštedruštveni dijalog “Ciljevi održivog razvoja za sve”, koja se sprovodi u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, pokrenula je niz onlajn debata kako bi se diskutivalo o odgovoru Vlade na trenutnu pandemiju. Debate će se fokusirati na neke od...