Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovali su 7. februara 2022. godine javnu debatu: „Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“ u okviru tematske grupe posvećene rodnoj ravnopravnosti. Debata je održana u prostoru „Miljenko Dereta“ u Beogradu i putem online platforme Zoom.

Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i jedan od ključnih preduslova održivog razvoja i ostvarivanja relevantnih ciljeva postavljenih Agendom 2030. Ono podrazumeva podizanje sposobnosti žena i muškaraca da učestvuju, doprinose i ostvaruju dobitke iz procesa rasta pod uslovima adekvatnog prepoznavanja njihovog doprinosa, dostojanstva i mogućnosti da pregovaraju o pravičnijoj distribuciji dobiti od rasta.

Otvarajući debatu, Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju) je podsetila da Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje okvira za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi UN za održivi razvoj 2030.

Ivona Gvozdenović (Ana i Vlade Divac Fondacija) je istakla da se aktivnosti u okviru Platforme sprovode na nacionalnom i lokalnom nivou. Posvećeni smo urodnjavanju politika lokalnog razvoja, podižemo kapacitete lokalnih udruženja jer upravo te organizacije rade sa najranjivijim grupama u društvu.

Nada Lazić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog) govorila je primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u domenu učešća žena u upravljanju i nadzoru. Pored Zakona, usvojena je Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030, u toku je javna rasprava o Akcionom planu za sprovođenje Strategije za rodnu radnopravnost, što su sve akti koji bi trebalo da poboljšaju položaj žena, pre svega ekonomski.

Zatvarajući skup, Nataša Vučković (FCD) je poručila da je važno razumeti da Agenda 2030 nije mehanizam sam za sebe i paralelan sa drugim razvojnim procesima koje Srbija vodi, već proces koji ima sinergiju sa procesom evropskih integracija. Mi kao zemlja treba da pratimo i one indikatore razvoja koji su zacrtani na nivou zemalja članica Evropske unije u odnosu na Agendu 2030, to je tema o kojoj ćemo razgovarati u jednoj od naših narednih debata.

Na događaju su govorile i Dr Marina Savković (Univerzitet Singidunum), Milana Rikanović (UN Women), Sanja Popović Pantić (Udruženje poslovnih žena Srbije), Dina Rakin (Koalicija za razvoj solidarne ekonomije), Lidija Kuzmanov (samostalna konsultantkinja), Biljana Maletin (Ženska platforma za razvoj Srbije), Milja Dimitrijević (Sindikat lekara i farmaceuta), Sarita Bradaš (Fondacija Centar za demokratiju), predstavnici/ce Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republičkog zavoda za statistiku Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Stalne konferencije gradova i opština, predstavnici/ce organizacija civilnog društva i drugi.

U nastavku se nalazi link do istraživanja „Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“ izrađena u okviru tematske grupe posvećene rodnoj ravnopravnosti, koja je poslužila kao osnov za debatu.

 

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x