Politika privatnosti

Zaštita podataka

Obrada podataka je odgovornost organizacije za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Poštanska adresa:
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40, 53113 Bonn
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5, 65760 Eschborn

Kontakt adresa elektronske pošte:
info@sdgs4all.rs

Kontakt detalji službenika za zaštitu podataka:
datenschutzbeauftragter@giz.de

Opšte

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je javno preduzeće Vlade Savezne Republike Nemačke za međunarodnu saradnju. Mi poslujemo kao javno preduzeće pod nadležnošću privatnog prava. Fokusirani smo na ostvarenje cilja razvojne politike, koji se odnosi na poboljšanje uslova života ljudi širom sveta i očuvanje prirodnih resursa koji su neophodni za život.

Analitika veb-sajta

Veb-sajt GIZ-a koristi usluge Matomo-a iz Varšave, Poljska (www.matomo.org) u svrhu analize protoka podataka. Podaci se ne koriste ni u jednu drugu svrhu i ne prenose se na treća lica. Sledeće informacije se skladište za svaku stranicu koju posetite i za svaku datoteku koju preuzmete:

 • Tehnički detalji korišćenog pretraživača
 • Anonimna IP adresa
 • Podaci i vreme
 • Otvarana stranica/naziv preuzete datoteke
 • Količina prenetih podataka
 • Obaveštenje o tome da li su poseta stranici ili preuzimanje datoteke bili uspešno

Kolačići sesije se koriste svaki put kada posetite neku stranicu kako bi olakšali navigaciju. Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke, koji se skladište u keš memoriji na vašem računaru. Kolačići sesije ne obuhvataju lične podatke i ističu na kraju svake sesije ili nakon završetka pretrage korisnika, što se sprovodi kao pravilo svake dve godine.

Ne koristimo metode kao što su Java apleti ili ActiveX kontrole, koje omogućavaju praćenje vaših pretraga.

Podaci se obrađuju u skladu sa članom 6. stav 1 f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije (GDPR), uz legitiman interes da se analizira korišćenje podataka kako bi se unapredio veb-sajt kompanije. Korisnici imaju na raspolaganju opciju da se usprotive korišćenju podataka u svrhu analiziranja njihovog ponašanja prilikom pretrage. Prikupljanje vaših podataka možete da sprečite putem ovog linka.

U bilo kom trenutku možete da uputite primedbu kojom ne odobravate skladištenje vaših anonimno prikupljenih podataka kako se ubuduće to više ne bi dešavalo. Kliknite na link na dnu ove stranice da biste bili izostavljeni iz prikupljanja podataka.

Napomene u vezi sa neodobravanjem prikupljanja podataka

Ako se ne slažete sa u potpunosti anonimnim skladištenjem i analizom podataka vezanih za vaše posete sajtu, možete u bilo kom trenutku da podnesete prigovor skladištenju i upotrebi ovih podataka klikom na donje dugme.

Kolačić se u ovu svrhu pohranjuje na uređaju kako bi sprečio prikupljanje podataka korisnika kada on poseti konkretni veb-sajt. Da bi primedba kojom se ne odobrava prikupljanje imala dejstvo, kolačić se pohranjuje na svakom uređaju koji se koristi. Kolačić se mora skladištiti na svakom pretraživaču (internet programu) nekog uređaja (npr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox), a ne samo na jednom. Imajte u vidu da ćete prilikom brisanja svih kolačića izbrisati i kolačić neodobravanja, koji će u tom slučaju morati da bude ponovo sačuvan.

Kontaktni obrasci

Prilikom popunjavanja kontaktnog obrasca, mi obrađujemo vašu poziciju, ime i prezime, adresu elektronske pošte i, po potrebi, organizaciju/instituciju kojoj pripadate. Podaci se obrađuju u skladu sa članom 6. stav 1 b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije radi dobijanja upita koji je formulisan u kontaktnom obrascu.

Podaci se prenose u GIZ putem SSL šifrovane veze, koja neovlašćenim licima znatno otežava presretanje podataka. Poput upita koji se šalju GIZ-u putem elektronske pošte, upiti poslati u formi kontaktnog obrasca se brišu nakon dvanaestomesečnog perioda čuvanja.

Korisnička registracija na veb-sajt

Da biste postali registrovani korisnik veb-sajta neophodno je da odaberete korisničko ime, unesete adresu e-pošte i lozinku. Druge informacije u procesu registracije nije obavezno ostaviti. Pre podnošenja zahteva obeležava se saglasnost sa izjavom o zaštiti podataka ove veb stranice. Podaci će se čuvati u bazi podataka veb stranice sve dok veb-sajt postoji ili dok pretplatnik ne zatraži njihovo brisanje. Obrada podataka zasniva se na saglasnosti prema članu 6.1 (a) GDPR-a. Podaci će se čuvati na hosting serveru kompanije Hetzner Online GmbH u Nemačkoj. Veb programer je sa Hetzner Online GmbH ugovorio čuvanje podataka i imaće pristup svim podacima. Podaci se neće prosleđivati trećim stranama izvan GIZ projekta.

Ostale veb usluge

Kada koristite ostale veb usluge koje iziskuju više ličnih podataka, kao što su onlajn prijave za posao ili registrovanje za kurseve i obuke, primenjivaće se takođe deklaracije o zaštiti podataka koje su prilagođene ovim uslugama.

Ostale veb-stranice

Ovaj veb-sajt koristi kolačiće, odnosno male datoteke koje sadrže kratke tekstove za tehničku obradu, i nije ga moguće u potpunosti koristiti bez kolačića – drugim rečima, kada su kolačići onesposobljeni u pretraživaču.

 • Privremeni kolačići Google analitike: ovi kolačići sesije se koriste za analizu korisnika (videti tekst iznad). Oni ne sadrže lične podatke i ističu na kraju sesije ili na kraju istraživanja korisnika, što se generalno sprovodi svake dve godine.

Primaoci ličnih podataka

 • Podaci se ne prenose na treća lica.
 • U principu, podaci se neće preneti trećim državama.

Trajanje čuvanja podataka

Lični podaci se redovno brišu kada:

 • više nisu potrebni u ugovorne svrhe (npr. ugovori o radu, dopunski, kupoprodajni ugovori, ugovori o zakupu ili o pružanju usluga)
 • pojedinci na koje se podaci odnose nisu dali posebno ovlašćenje
 • su istekle zakonske obaveze i periodi za skladištenje podataka.

Korisnička prava

Imate pravo da:

 • uputite primedbu na obradu podataka,
 • se raspitate o svojim ličnim podacima i njihovoj obradi
 • po potrebi zatražite korigovanje ili ograničenje obrade ili da obrišete podatke

Podaci će potom biti izbrisani.

Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbe u pogledu ovog veb-sajta, kontaktirajte službenika za zaštitu podataka iz GIZ-a (videti kontaktne informacije u tekstu gore). Takođe imate pravo da uložite žalbu organu koji je nadležan za zaštitu podataka. U ovom slučaju, to je Poverenik za zaštitu podataka i slobodu informacija Savezne Republike Nemačke (BfDI).

Cookie settings