U okviru svojih zagovaračkih napora, Platforma “Održivi razvoj za sve” je organizovala konferenciju za štampu u beogradskom Medija centru 13. marta, pozivajući novu Vladu da se obaveze na održivi razvoj, nastavi sa izradom Plana razvoja zemlje i uključi organizacije civilnog društva i druge nedržavne aktere u dijalog o razvojnim politikama, planiranju i procesima sprovođenja.

Na konferenciji, predstavnici Platforme izričito su pozvali novu Vladu da integriše sprovođenje Agende 2030 u svoj program rada, usaglasavajući ovaj proces ga sa naporima za pristupanje EU. Specifično ministarstvo treba da bude određeno za koordinaciju sprovođenja aktivnostu u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja, idealno ono koje je odgovorno i za izradu Plana razvoja. Vlada treba da nastavi, na transparentan i efikasan način, svoje napore u pripremi i usvajanju Plana razvoja, obezbeđujući da sveobuhvatne reforme u cilju pristupanja EU budu usaglašene sa ciljevima održivog razvoja.

Dodatno, aktivno učešće civilnog društva, univerziteta i drugih zainteresovanih strana kako u pripremi tako i u praćenju primene Plana razvoja je od ključne važnosti. Članice Platforme pozivaju donosioce odluka da prihvate ove predloge kako bi unapredili planiranje razvoja i uključili što širu zajednicu u određivanje prioriteta Srbije.

Kao prvi sledeći korak, predlozi Platforme će u pisanoj formi biti prosleđeni narodnim poslanicima, ministarstvima u tekućoj Vladi i ostalim relevantnim državnim institucijama, a u narednom periodu Platforma će koristiti različite formate dijaloga sa predstavnicima relevantnih institucija i drugih zainteresovanih strana kako bi ponovila ključne poruke iznete na konferenciji za štampu i pratila posvećenost nove Vlade održivom razvoju i implementaciji Agende 2030.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x