„U okviru široke platforme za opštedruštveni dijalog Održivi razvoj za sve, koju u partnerstvu realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektiv, uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke, a implementira GIZ, kontinuirano objavljujemo godišnji izveštaj o tome kako civilno društvo vidi napredak Srbije u održivom razvoju.

Svi ciljevi održivog razvoja Agende 2030 UN su međusobno povezani i međusobno uslovljeni. Kada govorimo o cilju održivog razvoja 5. Rodna ravnopravnost, evropski izveštaji pokazuju da u nekim oblastima Srbija ima pozitivne pomake u domenu rodne ravnopravnosti, ali i da stagnira u nekim oblastima koje se nama čine jako važnim, kao što su rodni jaz u zaposlenosti i učešće žena na seniorskim položajima. U tome nemamo napredak i tome moramo kao društvo da se posvetimo“, izjavila je generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković na promociji novog master programa Pravo i rod na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

„Ovaj master program vidim kao jedan od delova mozaika koji treba da doprinese da se pomerimo korak unapred. Pored dodatnog podsticaja produbljivanju pravne nauke u ovoj oblasti, treba istaći i njegovu vrednosnu konotaciju koja je izuzetno važna u aktuelnim pokušajima relativizacije rodne ravnopravnosti. Čini mi se da objektivnošću naučnog stava koji će proisteći iz ovog master programa možemo očekivati doprinos unapređenju i većem popularisanju rodne ravnopravnosti, koja je važan element u našim naporima da dostignemo evropski nivo demokratije.“

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije Centar za demokratiju i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, organizovao je 21. juna 2024. godine, promociju novog master programa Law and Gender (Pravo i rod), čiji su ciljevi, između ostalog, afirmacija rodno kompetentnog pristupa studijama prava i visokoškolskom obrazovanju u celini i doprinos razvijanju svesti o značaju rodne ravnopravnosti za afirmaciju ljudskih prava i vladavine prava. Program predstavlja i važan doprinos realizaciji ciljeva održivog razvoja Agende 2030 UN usmerenih na kvalitetno obrazovanje i rodnu ravnopravnost.

Na skupu su učestvovali/e: Prof. dr Marko Jovanović, prodekan za međunarodnu saradnju, Pravni fakultet; Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti; prof. dr Dragica Vujadinović, koordinatorka LAWGEM projekta; Tatjana Prijić, v.d. pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti; Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju; Marija Vlajković, asistentkinja; Ana Memeti, saradnica u nastavi; predstavnici/e Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID), akademske zajednice, državne uprave, nezavisnih institucija, organizacija civilnog društva, medija.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x