Kao koordinator rada radne grupe 15 u okviru Nacionalnog konventa EU koja se bavi energetikom, Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizovala je sednicu 29. februara 2024. godine. Tema sednice bila je inicijativa EU sistem trgovine emisijama, jedan od glavnih alata pomoću kojeg Unija želi da se izbori sa globalnim zagrevanjem. Ovom inicijativom, BFPE se bavi u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve” kao deo stuba zaštite životne sredine, a plan za ovu godinu je da pored regionalnog nivoa na kome se ova inicijativa već sprovodi, BFPE aktivira stručnu javnost i kreatore i donosioce odluka na nacionalnom nivou.

Sednicu Radne grupe je otvorila Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Fondacije BFPE, a Aleksandar Kovačević, ekspert u oblasti energetike sa Oksfordskog instituta za energetske studije predstavio je članovima i članicama radne grupe inicijativu za uključivanje Zapadnog Balkana u sistem trgovine emisijama Evropske unije (EU ETS). Kroz prezentaciju naglašena je hitnost u rešavanju ozbiljnih povreda osnovnih ljudskih prava koje proizilaze iz CO2 emisija velikih postrojenja prilikom sagorevanja uglja, važnost vladavine prava, u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici i Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju (SAAs) kako bi se smanjila pravna nesigurnost i nepoverenje pravni sistem EU kao i brojnu drugi aspekti ove teme.

Tokom diskusija koja je usledila predložene su teme kojima bi Radna grupa trebalo da se bavi u narednom periodu. Neke od njih su: tranzicija energenata, tehnologija i transfer znanja, uvođenje instituta aktivnog kupca, stambene zajednice u energetskoj tranziciji, usklađivanje energetske politike u sektoru prirodnog gasa sa EU, izmene i dopune Zakona o energetici, subvencije za konverziju na obnovljive izvore energije kao i integrisan nacionalni energetski i klimatski plan, koje su prednosti a koje mane istog.

Nakon utvrđenih prioriteta za 2024. godinu, dogovoreno je da se aktivnosti i rad Radne grupe intenziviraju u narednom periodu. Posebno je naglašena važnost i neophodnost partnerstva i saradnje između članova i članica Radne grupe, kao i podrška ostalih stubova Platforme „Održivi razvoj za sve“.

Sprovođenje ove inicijative na nacionalnom zahtevaće osvešćivanje najvažnijih aktera o važnosti uključivanja Srbije u EUETS sistem kao i zagovaranje usvajanja neophodnih dokumenata javnih politika, zakona i podzakonskih akata koji omogućavaju ovo uključenje.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x