Strategija zaštite životne sredine jedan je od najvažnijih dokumenata za održivi razvoj Republike Srbije. Ona predstavlja sveobuhvatni krovni dokument u oblasti zaštite životne, sa kojom treba da budu usklađena sva ostala strateška i planska dokumenta. Njome će biti definisani pravci razvoja životne sredine u skladu sa pet stubova Zelene agende za Zapadni Balkan.

Procesom izrade ove Strategije koordinira Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu prethodnih najava, nacrt i usvajanje Strategije očekivani su tokom 2023. godine što se, međutim, još uvek nije dogodilo.

U cilju obezbeđivanja što veće transparentnosti procesa i uključivanja predstavnika organizacija u procese donošenja odluka, Beogradska otvorena škola je, zajedno sa Mladim istraživačima Srbije i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu organizovala konsultativni proces sa organizacijama civilnog društva. Konsultativni sastanci bili su prilika za predstavnike organizacija da daju svoje komentare i doprinose u ranoj fazi izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

O problemima i ciljevima Strategije, indikatorima i merama raspravljano je na dosadašnjim konsultacijama, dok su prisutni na trećem konsultativnom sastanku održanom 20. decembra 2023. godine diskutovali i komentarisali prvi Nacrt strategije, kao i Akcioni plan, dokumenta koja su navedene organizacije dobile kao članice Radne grupe. Konkretni predlozi i formulacije su nakon ovog konsultativnog sastanka prosleđeni Ministarstvu zaštite životne sredine.

Najvažniji zaključak konsultativnog sastanaka sa organizacijama civilnog društva odnosi se na to da i nakon procesa izmena i dalje postoji značajan prostor za unapređenje prve verzije Nacrta strategije, kao i to da su budžetska sredstva opredeljena za ispunjavanje navedenih ciljeva – nedovoljna. Kada se radi o podacima o stanju životne sredine, oni još uvek nisu dovoljno dostupni i transparentni, te Strategija predstavlja priliku za unapređenje i tog značajnog segmenta. Dodatno, i dalje je potrebno ostvariti čvršće povezivanje sa organizacijama civilnog društva, te svim ostalim važnim akterima uzimajući u obzir da realizacija postavljenih ciljeva podrazumeva aktivnu i sveobuhvatnu međusektorsku saradnju.

Na sastanku Radne grupe najavljeno je da će dalji koraci biti načinjeni u 2024. godini. Prvi nacrt dokumenta biće objavljen na sajtu E-konsultacije u februaru, a njegovu objavu će pratiti i šire konsultacije sa zainteresovanom javnošću.

Događaj je organizovan uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke, u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve” koju sprovodi GIZ, zatim Evropske unije, i Britanske ambasade u Beogradu.

Izvor fotografije: Beogradska otvorena škola

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x