Nacionalni nivo

Konferencija: Žensko preduzetništvo – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje

Konferencija: Žensko preduzetništvo – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje Organizovana kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje i UN Women uz podršku EU projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” Datum: 5. jun 2023 Lokacija: Dorćol Platz, Dobračina 59,...

Vesti

Sastanak tematske ekspertske grupe „Postići rodnu  ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“

Na inicijativu i u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac 1. juna je u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ održan sastanak tematske ekspertske grupe „Postići rodnu  ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“. Rad ove ekspertske tematske grupe usmeren je...

Socijalni stub

Trening za medije u Zaječaru: Kako da izveštavamo o ciljevima održivog razvoja?

Socijalni stub Platforme „Održivi razvoj za sve“, kojim koordinaraju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, organizovao je u Zaječaru 3. i . 4. decembra  2021. godine  trening pod nazivom „Izveštavanje o ciljevima održivog razvoja od 1...

COR 5

OSNAŽIVANJE ŽENA U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA

Uprkos značajnom napretku poslednjih godina, i dalje postoji jaz u rodnom liderstvu u oblasti javnih finansija u kojoj tradicionalno dominiraju muškarci. Vidljive i nevidljive barijere nastavljaju da sputavaju žene u ostvarivanju svojih liderskih potencijala na ovom polju. Štaviše, primetan je...

Platforma

Produžen rok za uključivanje organizacija civilnog društva u proces izrade Plana razvoja AP Vojvodine

Rok za uključivanje organizacija civilnog društva u rad tematskih radnih grupa vezanih za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine produžen je do četvrtka, 2. decembra. Kandidovanje organizacija civilnog društva može se obaviti na sledećem linku: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG...

Platforma

Poziv za organizacije civilnog društva: početak izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine

U toku je sprovođenje inicijative uključivanja organizacija civilnog društva u rad tematskih radnih grupa u kontekstu izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine. Procesom izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine operativno koordinira Razvojna agencija Vojvodine. Javni poziv za kandidovanje...