Socijalni stub

Trening za medije u Zaječaru: Kako da izveštavamo o ciljevima održivog razvoja?

Socijalni stub Platforme „Održivi razvoj za sve“, kojim koordinaraju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, organizovao je u Zaječaru 3. i . 4. decembra  2021. godine  trening pod nazivom „Izveštavanje o ciljevima održivog razvoja od 1...

COR 5

OSNAŽIVANJE ŽENA U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA

Uprkos značajnom napretku poslednjih godina, i dalje postoji jaz u rodnom liderstvu u oblasti javnih finansija u kojoj tradicionalno dominiraju muškarci. Vidljive i nevidljive barijere nastavljaju da sputavaju žene u ostvarivanju svojih liderskih potencijala na ovom polju. Štaviše, primetan je...

Platforma

Produžen rok za uključivanje organizacija civilnog društva u proces izrade Plana razvoja AP Vojvodine

Rok za uključivanje organizacija civilnog društva u rad tematskih radnih grupa vezanih za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine produžen je do četvrtka, 2. decembra. Kandidovanje organizacija civilnog društva može se obaviti na sledećem linku: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG...

Platforma

Poziv za organizacije civilnog društva: početak izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine

U toku je sprovođenje inicijative uključivanja organizacija civilnog društva u rad tematskih radnih grupa u kontekstu izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine. Procesom izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine operativno koordinira Razvojna agencija Vojvodine. Javni poziv za kandidovanje...

Platforma

Objavljeno istraživanje „Mladi i ciljevi održivog razvoja“

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovano je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja među mladima u Republici Srbiji. Istraživanje je rađeno kvantitativnim...

Platforma

Izveštaj sa javne debate „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“

Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija Ana i Vlade Divac organizovale su 29. oktobra 2021. javnu debatu „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“. Debata je organizovana kao deo aktivnosti savetodavne Tematske grupe „Postići rodnu...