COR 5

Platforma

Objavljeno istraživanje „Mladi i ciljevi održivog razvoja“

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovano je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja među mladima u Republici Srbiji. Istraživanje je rađeno kvantitativnim...

Platforma

Izveštaj sa javne debate „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“

Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija Ana i Vlade Divac organizovale su 29. oktobra 2021. javnu debatu „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“. Debata je organizovana kao deo aktivnosti savetodavne Tematske grupe „Postići rodnu...

Socijalni stub

Poziv na javnu debatu o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti i Agendi 2030

Socijalni stub Platfrome  "Održivi razvoj za sve" organizuje javnu debatu Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene, u petak, 29. oktobra 2021. od 12h do 14h u hibrid formi, sa sledećom agendom: 12.00-12.15 Otvaranje javne...

Platforma

Objavljena analiza „Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja i rešenja sadržanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti“

U okviru rada Tematske grupe Rodna ravnopravnost koja deluje u okviru Socijalnog stuba platforme Održivi razvoj za sve pripremljena je analiza „Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja i rešenja sadržanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti“ autorke prof. dr Marijane Pajvančić....

Platforma

Trening za medije o izveštavanju o Ciljevima održivog razvoja

Socijalni stub platforme Održivi razvoj za sve, koji realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija centar za demokratiju, organizovao je  10. i 11. septembra u Pirotu trening za lokalne medije o izveštavanju o Ciljevima održivog razvoja. Treningu su prisustvovali...

Socijalni stub

Treninzi za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Pirotu

Krajem jula i početkom avgusta 2021. Socijalni stub Platforme koji realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovao je tri dvodnevna treninga za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz Pirota, koje su odabrane na konkursu. Predstavnice...