Na inicijativu i u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac 1. juna je u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ održan sastanak tematske ekspertske grupe „Postići rodnu  ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“.

Rad ove ekspertske tematske grupe usmeren je na analizu kao i na pripremu zagovaračkih inicijativa relevantnih za COR 5 (Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice) kroz zajednički rad najznačajnijih aktera, tako da se tokom 2023. i 2024. godine doprinese:

  • Uključivanju rodne dimenzije u AP za sprovođenje Strategije zapošljavanja 2024-2026,
  • Praćenju sprovođenja Strategije rodne ravnopravnosti sa posebnim akcentom na oblast ekonomskog osnaživanja žena,
  • Uključivanju rodne dimenzije u rad socio-ekonomskih saveta na lokalnom i nacionalnom nivou
  • Urodnjavanju dokumenta Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, kroz davanje predloga i komentara.

U radu ekspertske tematske grupe su pored predstavnica partnera Fondacije Centra za visoke ekonomske studije i Fondacije centar za demokratiju, učestvovale predstavnice Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Vojvodine, predstavnice projekta „Znanjem do posla – E2E“, predstavnice specijalizovanih organizacija civilnog društva u čijem je fokusu ekonomsko osnaživanje žena, kao i ekspertkinje u ovoj oblasti.

Na sastanku su izneta sledaće zapažanja:

  • da u ovoj oblasti imamo solidnu bazu znanja: relevantne studije, istraživanja i analize koje je neophodno učiniti široko dostupnim i koristiti kako u procesu oblikovanja inicijativa i zagovaranja, tako i u donošenju novih strateških dokumenata, politika i mera u oblasti zapošljanja, ženskog i socijalnog preduzetništva, biznis liderstva i dr,
  • da nam Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Strategija za rodnu ravnopravnost za period 2021-2030 daju jasan okvir i upućuju nas na mere i akcije koje bi trebalo donosimo i primenjujemo kako bismo otklonili rodni jaz u ekonomiji, trajno integrisali rodnu perspektivu u polja kao što su tržište rada, preduzetništvo, socijalno preduzetništvo, inovacije i brzorastuće privredne grane i dr,
  • da se beleže kontinuirani rast broja žena preduzetnica i vlasnica preduzeća kao i pozitivni pomaci na polju ulaska žena u privredne grane i delatnosti u kojima ranije nisu bile prisutne, ali da su preduzetnice i dalje u ogromnoj većini vlasnice mikro i malih preduzeća (niskoprofitabilnih, posebno osetljivih na krize), kao da su i dalje, uprkos uloženin naporima OCD i poslodavačkih organizacija, u neravnopravnom položaju u odnosu na druge zaposlene žene (regulisanje porodiljskog odsustva i nadoknada, bolovanja i dr),
  • da u socijalnom dijalogu i, generalno, delovanju socioekonomskih saveta (od republičkog do lokalnog nivoa) izostaje rodna perspektiva i da je to pitanje neophodno otvoriti kao bi se rad ovih važnih tripartitnih tela unapredio, a u njemu i žene kao akterke i pitanja od značaja za ekonomski položaj žena našle ogovarajuće mesto,
  • da je osetljivim grupama žena (samohranim majkama, ženama sa iskustvom nasilja, Romkinjama, ženama iz izbegličke/raseljeničke populacije i dr) potrebno posvetiti posebnu pažnju u programima ekonomskog osnaživanja, kako bi izlazak iz siromaštva i stanja socijalne potrebe za ove žene bio trajan a ne privremen,
  • da Platforma „Održivi razvoj za sve“ i tematska ekspertska grupa „Postići rodnu  ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“ treba da omoguće razmenu informacija, razumevanja različitih uloga i pozicija aktera kao i održavanje kontinuiranog dijaloga o svim pitanjima od značaja za unapređenje ekonomskog položaja žena u Srbiji.

 

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x