Socijalni stub

Platforma

Osnovana savetodavna Tematska grupa „ISKORENJIVANJE SIROMAŠTVA“

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovale su, u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak 16 decembra, sa ciljem formiranja tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“. Tematska grupa formirana je u cilju pospešivanja uslova za ostvarivanje Cilja...

Vesti

Regionalna konferencija “Saradnjom do održivog razvoja na lokalnom nivou – Bor, Zaječar i Knjaževac”

Beogradska otvorena škola, u saradnji sa partnerima u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve”, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo, Fondacijom Ana i Vlade Divac, Fondacijom Centar za demokratiju, Centrom za visoke ekonomske studije i Timočkim omladinskim centrom, organizuje onlajn regionalnu...

Socijalni stub

Trening za medije u Zaječaru: Kako da izveštavamo o ciljevima održivog razvoja?

Socijalni stub Platforme „Održivi razvoj za sve“, kojim koordinaraju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, organizovao je u Zaječaru 3. i . 4. decembra  2021. godine  trening pod nazivom „Izveštavanje o ciljevima održivog razvoja od 1...

COR 5

OSNAŽIVANJE ŽENA U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA

Uprkos značajnom napretku poslednjih godina, i dalje postoji jaz u rodnom liderstvu u oblasti javnih finansija u kojoj tradicionalno dominiraju muškarci. Vidljive i nevidljive barijere nastavljaju da sputavaju žene u ostvarivanju svojih liderskih potencijala na ovom polju. Štaviše, primetan je...

Platforma

Produžen rok za uključivanje organizacija civilnog društva u proces izrade Plana razvoja AP Vojvodine

Rok za uključivanje organizacija civilnog društva u rad tematskih radnih grupa vezanih za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine produžen je do četvrtka, 2. decembra. Kandidovanje organizacija civilnog društva može se obaviti na sledećem linku: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG...

Socijalni stub

Održan Okrugli sto u Pirotu o razvojnim prioritetima grada Pirota u kontekstu održivog razvoj

Tri lokalne organizacije koje su završile  program obuke i mentorstva za realizaciju lokalnih kampanja za promociju ciljeva održivog razvoja, koji realizuje Socijalni stub Platforme, organizovale su 4. novembra okrugli sto na temu „pOdrži me da razumem – razvojne prioritete grada...