Preporuke sa završne konferencije „Agenda 2030 – Zajedno ka održivoj budućnosti“

Završna konferencija Platforme „Održivi razvoj za sve“

Agenda 2030 – Zajedno ka održivoj budućnosti

Beograd, 8. jun 2022.

Učesnici konferencije su se saglasili da se u daljem radu na realizaciji Agende 2030 u Republici Srbiji relevantnim akterima upute sledeće

PREPORUKE

  1. Saradnja i partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora neophodni su u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, praćenju ostvarivanja Agende 2030 i stvaranju široke društvene podrške ovom procesu, imajući u vidu međuzavisnost i povezanost svih ciljeva održivog razvoja.
  2. Jačanje regulatornih i institucionalnih kapaciteta neophodno je u procesu nacionalizacije i lokalizacije ciljeva održivog razvoja, uvođenja i primene reformi.
  3. Razvoj znanja, upravljanje znanjem i javne politike zasnovane na podacima preduslov su za sprovođenje Agende 2030.
  4. U realizaciji Agende 2030 i postizanju ciljeva održivog razvoja neophodno je blagovremeno i dobro targetirano finansiranje.
  5. Ekonomski razvoj neophodan je za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, ali uz primenu principa da niko ne ostane po strain (Leave No One Behind); Osetljive grupe neophodno je posmatrati u njihovoj složenosti, razložene na podgrupe koje imaju specifične prioritete i potrebe.
  6. Rodna ravnopravnost treba da bude učitana u sve ciljeve održivog razvoja kroz urodnjavanje javnih politika.
  7. Smanjenje digitalnog jaza koji je prepreka modernom razvoju i društvenoj koheziji nameće se kao neophodan putokaz u kreiranju ekonomskih i socijalnih politika kako bi se prevazišle razlike između ruralnog i urbanog razvoja, međugeneracijske razlike, regionalne razlike, i dr.
  8. Zelena transformacija je zadatak koji se reflektuje u svim ciljevima održivog razvoja kao multi-sektorska tema.
  9. Agenda 2030, zajedno sa procesom pristupanja EU s kojim je komplementarna, nameće potrebu sistematskog, povezanog i odgovornog planiranja na nacionalnom i lokalnom nivou.
  10. Uključivanje građana u promociju ciljeva održivog razvoja, u javne debate i u procese planiranja i odlučivanja na lokalnom i nacionalnom nivou, od ključnog je značaja za razvoj demokratskih procedura, transparentnosti i otvorenosti institucija i poverenja građana.
Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x