Tutorijali

Serijal onlajn predavanje o Agendi 2030

Beogradska otvorena škola je pripremila serijal onlajn predavanja o ciljevima održivog razvoja, i to onim koji se tiču zaštite sredine u kojoj živimo (ciljevi 6, 7, 11, 12, 13, 14 i 15). To su ciljevi koji nam govore o tome kako da zaustavimo galopirajuće posledice klimatskih promena, kako da održimo naša mora i okeane plavim i na koji način da prestanemo da uzimamo od prirode više nego što možemo da joj vratimo. Kroz osam video lekcija informišite se o Agendi i njenim principima o zaštiti životne sredine, a ukoliko vas tema dovoljno zainteresuje možete preuzeti i dodatnu skriptu za učenje koja vam pruža mogućnost za još nekoliko sati ozbiljnog čitanja. Predavanja pogledajte klikom na neku od sledećih lekcija:

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.