Cilj održivog razvoja 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Preuzmite skriptu

Obezbediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Prema teoriji sistema, fizički je nemoguće ostvarivati konstantan materijalni rast u ograničenom sistemu. Planeta Zemlja je jedan ograničen sistem, a trenutni neodrživi način proizvodnje i potrošnje utiče na različite aspekte života. Postojeći načini proizvodnje i potrošnje doveli su do šestog masovnog izumiranja živog sveta na Zemlji, klimatskih promena, te prekomernog zagađenja svih medijuma životne sredine.

Odgovorna i održiva upotreba resursa jedno je od rešenja za navedene probleme, a može biti i pokretač za razvoj lokalnih zajednica i čitavih regiona. Održiva potrošnja i proizvodnja odnosi se na promovisanje resursne i energetske efikasnosti i održive infrastrukture, te obezbeđivanje pristupa osnovnim uslugama, zelenim i održivim poslovima i boljem kvalitetu života za sve.

Kako bi se obezbedila racionalna upotreba resursa, u Agendi 2030 Ujedinjenih nacija definisan je cilj održivog razvoja broj 12. Ciljem se definišu potrebne promene u obrazovanju, smanjenje gubitaka hrane, ispravno upravljanje hemikalijama, smanjenje proizvodnje otpada i unapređenje reciklaže, promovisanje praksi zelenih i održivih javnih nabavki, smanjenje i ukidanje subvencija za fosilna goriva i rad na tome da se turizam učini održivijim. Dvanaesti cilj održivog razvoja postavlja plan da u deceniji koja upravo počinje postignemo održivu proizvodnju i potrošnju na globalnom nivou: da prepolovimo gubitke u hrani, smanjimo generisanje otpada, postignemo ispravno upravljanje hemikalijama i svim oblicima otpada, i značajno redukujemo zagađenje vazduha, vode i zemljišta.

COR 12 predviđa uspostavljanje održivih obrazaca potrošnje i proizvodnje, i to preko 11 potciljeva koji se prate kroz 13 indikatora.

Prema zvaničnoj statistici, u Srbiji se trenutno prati dostizanje tri potcilja kroz tri indikatora.

Prethodni tutorijal
Sledeći tutorijal