Tag: zlatiborskiokrug

LEAVE NO ONE BEHIND Lokalni nivo Vesti COR 1 COR 2 COR 4 COR 5 Socijalni stub

Održivi razvoj za sve u Zlatiborskom okrugu

U Zlatiborskom okrugu, u okviru aktivnosti Platforme „Održivi razvoj za sve“, Fondacija Ana i Vlade Divac odabrala je pet lokalnih organizacija sa kojima je radila na realizaciji kampanja koje su se fokusirale na ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja Agende 2030 u...

Vesti Platforma COR 1 COR 2 COR 3 COR 4 Socijalni stub Ekonomski stub Stub zaštite životne sredine Lokalni nivo

Održana konferencija „Održivi razvoj u zlatiborskom okrugu“

Na regionalnoj online konferenciji „Održivi razvoj u zlatiborskom okrugu“ predstaviljena su ključna postignuća iz dosadašnjeg rada platforme "Održivi razvoj za sve" u Zlatiborksom okrugu, ponuđene preporuke za dalje strateško planiranje ciljeva održivog razvoja  i date smernice za aktivnosti platforme na...

Platforma Socijalni stub LEAVE NO ONE BEHIND Lokalni nivo Vesti

Regionalna ONLINE konferencija „Održivi razvoj u zlatiborskom okrugu“

Fondacija Ana i Vlade Divac organizuje u okviru platforme "Održivi razvoj za sve" regionalnu ONLINE konferenciju „Održivi razvoj u zlatiborskom okrugu“ 9. marta u 11 časova. Konferencija se održava na platformi MS TEAMS. REGISTRUJTE SE OVDE. AGENDA regionalne konferencije TEMA: Doprinosi...