Tag: Evropska unija

COR 11 COR 12 COR 14 COR 3 COR 6 Stub zaštite životne sredine Nacionalni nivo Vesti

Objavljena analiza: Vode u Srbiji – Vredna blaga ili izvorišta zagađenosti?

Nakon „Srbija – Evropski lider, ali u zagađenosti vazduha”, u saradnji sa portalom European Western Balkans je izrađena i objavljena još jedna analiza u okviru projekta „Održivi razvoja za sve”. Ovoga puta tema je „Vode u Srbiji – Vredna blaga...

COR 11 COR 3 COR 9 Stub zaštite životne sredine Nacionalni nivo Vesti

Objavljena analiza „Srbija – Evropski lider, ali u zagađenosti vazduha”

U okviru projekta „Održivi razvoj za sve”, izrađena je i objavljena analiza na temu „Srbija – Evropski lider, ali u zagađenosti vazduha” u saradnji sa portalom European Western Balkans. Analiza se, između ostalog, bavi zdravstvenim posledicama zagađenog vazduha, stavom stručnjaka,...