Osnovana savetodavna Tematska grupa „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovale su, u okviru projekta Platforma „Održivi razvoj za sve“, sastanak sa ciljem formiranja Tematske grupe „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“, povezanu sa ciljem broj 5 Agende...