Vesti

Izrađena brošura “Živi održivo, poboljšaj život budućih generacija”

Brošura “Živi održivo, poboljšaj život budućih generacija” izrađena je od strane Društva mladih istraživača iz Bora u oktobru 2021. godine, u okviru inicijative “Bolje je održivo” ,koja je podržana od strane GIZ Projekta “Reforma javnih finansija - Agenda 2030”. Ova...

Platforma

Produžen rok za uključivanje organizacija civilnog društva u proces izrade Plana razvoja AP Vojvodine

Rok za uključivanje organizacija civilnog društva u rad tematskih radnih grupa vezanih za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine produžen je do četvrtka, 2. decembra. Kandidovanje organizacija civilnog društva može se obaviti na sledećem linku: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG...

Platforma

Poziv za organizacije civilnog društva: početak izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine

U toku je sprovođenje inicijative uključivanja organizacija civilnog društva u rad tematskih radnih grupa u kontekstu izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine. Procesom izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine operativno koordinira Razvojna agencija Vojvodine. Javni poziv za kandidovanje...

Platforma

Objavljeno istraživanje „Mladi i ciljevi održivog razvoja“

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovano je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja među mladima u Republici Srbiji. Istraživanje je rađeno kvantitativnim...

Platforma

Animirani video klipovi o ciljevima održivog razvoja za mlade

Jedna od partnerskih organizacija civilnog društva na Platformi “Održivi razvoj za sve”, Timočki omladinski centar, kao deo ekonomskog stuba Platforme, proizveo je 18 animiranih video zapisa sa ciljem da ilustruje svaki od 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs), te istakne važnost...

Platforma

Brošura Platforme „Održivi razvoj za sve“

Brošura Platforme "Održivi razvoj za sve" dostupna je na sajtu Platforme i možete je pronaći na ovom LINKU Brošura pruža kratak i informativan prikaz strukture i uloge Platforme "Održivi razvoj za sve", te njenih ključnih ciljeva i aktivnosti na sprovođenju...