Unapređenje planiranja lokalnog ekonomskog razvoja

Iako su lokalne samouprave u Srbiji imale usvojena lokalna strateška dokumenta i pre stupanja na snagu novog Zakona o planskom sistemu, to nije podrazumevalo da se u Srbiji planski rukovodilo lokalnim razvojem. Većina lokalnih samouprava je imala usvojene strategije održivog razvoja i sektorske višegodišnje strategije za određene oblasti poput obrazovanja, zapošljavanja, turizma, podrške mladima, privlačenja investicija, razvoja usluga socijalne zaštite, koje su pokrivale dobar deo njihovih izvornih nadležnosti. Međutim, zbog niza nedostataka u procesima usvajanja, ispunjavanja i praćenja ostvarenih rezultata ovih dokumenata, istinsko planiranje nije postojalo.

Početkom primene Zakona o planskom sistemu i uredbi donesenih na osnovu tog zakona, obaveza gradova i opština da se na sveobuhvatan, sistematičan i metodološki jednoobrazan način bave planiranjem svog razvoja dobila je potpuno novu dimenziju. Uspostavljeni su obavezujući mehanizmi za određivanje prioritetnih mera i aktivnosti JLS i efektivnu i efikasnu alokaciju resursa prilikom izrade i sprovođenja planskih dokumenata.

To zapravo znači da se od lokalnih samouprava zahteva da u procesu izrade i donošenja plana razvoja i dokumenata javnih politika uzmu u obzir, a u skladu i sa ciljevima održivog razvoja Agende 2030, realne ekonomske i fiskalne okolnosti i mišljenje i stavove građana i ostalih korisnika, dok se, s druge strane, u izradi budžeta mora voditi računa o važećim planskim dokumentima.

U saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Jug“, CEVES i TOC su u periodu oktobar 2022 – jul 2023. pripremili kriterijume i izvršili selekciju gradova i opština koji će učestvovati u procesu međuopštinske saradnje, obavili seriju razgovora sa donosiocima odluka i službenicima u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj u izabranim gradovima i opštinama i organizovali online samoprocenu organizacionih i stručnih kapaciteta gradova i opština za planiranje u smislu Zakona o planskom sistemu i pratećih uredbi.

Uz podršku RRA „Jug“ u Nišu je organizovana i prva konferencija o međuopštinskoj saradnji u planiranju lokalnog razvoja na kojoj su učestvovali, pored lokalnih samouprava Nišavskog, Pirotskog, Topličkog, Jablaničkog i Zaječarskog okruga, i predstavnici nadležnih državnih organa (Ministarstva za evropske integracije, Republičkog sekretarijata za javne politike), nacionalne asocijacije gradova i opština SKGO, međunarodnih projekata (EU PROplus), predstavnici regionalnih organizacija civilnog društva, koje su aktivno uključene u planiranje lokalnog razvoja kao i predstavnici svih komponenti Platforme „Održivi razvoj za sve“.

Nalazi i preporuke koji su proizašli iz ovih aktivnosti Ekonomskog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“ u vidu dokumenta „Unapređenje planiranja lokalnog ekonomskog razvoja“ predstavljaju značajan doprinos unapređenju procesa planiranja i međuopštinske saradnje i namenjene su svim stranama koje učestvuju ili su zainteresovane da učestvuju u ovom procesu.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x