Beogradska otvorena škola, zajedno sa lokalnom partnerskom organizacijom – Pokretom gorana Vojvodine, u proteklom periodu radila je na izradi doprinosa Planu razvoja opštine Sremski Karlovci. Ovaj dokument predstavlja predlog za deo Plana razvoja Sremskih Karlovaca u oblasti zaštite životne sredine. On je razvijen u cilju podrške lokalnoj samoupravi u predstojećem procesu izrade Plana razvoja, što je novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije uspostavljeno kao obaveza za sve lokalne samouprave u Srbiji. Lokalni planovi razvoja treba da budu usklađeni sa Agendom 2030 kao krovnim dokumentom u oblasti održivog razvoja na globalnom nivou. Zbog toga se, deo Plana razvoja koji se odnosi na životnu sredinu, a koji je obuhvaćen doprinosom, odnosi na ciljeve održivog razvoja: 6,7,12,13,14 и 15.

Dokument je izrađen od strane akreditovanog eksperta u saradnji sa projektnim timom Beogradske otvorene škole i lokalnom partnerskom organizacijom – Pokretom gorana Vojvodine, uz konsultacije svih zainteresovanih aktera iz lokalne sredine. U proteklom periodu su održana dva konsultativna sastanka u Sremskim Karlovcima u cilju prikupljanja komentara i smernica od strane predstavnika lokalne samouprave, lokalnih institucija, nevladinih organizacija, akademske zajednice, poslovnog sektora, medija i drugih zainteresovanih građana. U toku konsultativnog procesa i izrade dokumenta, posebna pažnja bila je posvećena principu Leave No One Behind, odnosno naporima u praksi da sve društvene grupe budu podjednako tretirane i uključene u proces, kao i da ničiji interesi ne ostanu po strani. Doprinos Planu razvoja opštine Sremski Karlovci u oblasti zaštite životne sredine dostavljen je lokalnoj samoupravi Sremski Karlovci.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x