Platforma podržala usvajanje Srednjoročnog plana u Pirotu

Na sednici Skupštine grada Pirota održanoj 20. maja 2022. godine usvojen je Srednjoročni plan grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine, čiju izradu je podržala Platforma Održivi razvoj za sve. Usvajanje Srednjoročnog plana rezultat je višemesečnog procesa tokom...