SDG4: Kako se obrazujemo u vreme COVID 19?

30 October 2020 10:00 AM 11:30 am Webinar – SDG 4: Kvalitet obrazovanja za sve

VEBINAR: Kako se obrazujemo u vreme COVID 19? u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac i Fondacije Centar za demokratiju održan je 30. oktobra 2020.

Webinar – SDG 4: Kvalitet obrazovanja za sve organizovan je u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Cilj ovog webinara bio je da okupi značajne društvene aktere i institucije i podstakne na dijalog o temi kvaliteta obrazovanja i posebno obrazovanja u uslovima pandemije virusa COVID 19.

Teme: 

  • Izazovi za realizaciju online nastave u Republici Srbiji, tokom pandemije
  • Mere koje je Vlada Srbije preduzela da unapredi kvalitet online obrazovanja
  • Pozitivni i negativni aspekti učenja na daljinu za različite socijalne grupacije (primena principa “Leave No One Behind”)

Izlagači/ce

Dragana Malidžan Vinkić

Koordinatorka za obrazovanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU

Aleksandar Baucal

Profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Žunić Cicvarić

Programska direktorka, Užički centar za prava deteta - UCDP

Moderatorka: Jovana Gligorijević

Novinarka, urednica u nedeljniku „Vreme“

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?