Online webinar ,, Mladi, obrazovanje i održivi razvoj

20 May 2022 11:00 AM 1:00 pm Mladi, obrazovanje i održivi razvoj

Fondacija Ana i Vlade Divac organizuje online panel ,,Mladi, obrazovanje i održivi razvoj“, 20. maja u 11 časova, putem WebinarJam platforme.

Prema istraživanju o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja kod mladih u Republici Srbij koje je sproveo  Timočki omladinski centar u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, mladi nisu dovoljno edukovani i upućeni o ciljevima održivog razvoja. Iako značajno prepoznaju važnost zaštite životne sredine i socijalne inkluzije, potrebno je edukovati mlade i o ovim dimenzijama održivog razvoja (šta sve obuhvataju, šta su problemi, izazovi i slično), a posebno je važno unaprediti prepoznavanje dimenzije održivog ekonomskog rasta i njegove važnosti. Sa druge strane, opšti zaključak ovog istraživanja je da mladi mogu biti snažan saveznik svim institucijama i organizacijama koje rade na realizaciji ciljeva održivog razvoja. Mladima su važni svi aspekti ciljeva održivog razvoja i oni bi mogli da budu pravi ambasadori promocije i razvoja svesti o značaju svih pojedinačnih ciljeva održivog razvoja. Istraživanje možete preuzeti OVDE.

Webinar ima za cilj da ukaže na raspoložive programe koji mlade upoznaju sa Ciljevima održivog razvoja, na dobre prakse i modele kako u fomalnom tako i u neformalnom obrazovanju.

Teme:  Mladi, Obrazovanje i  održivi razvoj

  • Kako mladima kroz formalno i neformalno obrazovanje približiti teme održivog razvoja?
  • Koji su primeri dobre prakse?
  • Kako srednje škole mogu da kroz svoje programe doprinesu ostvarivanju Agende 2030.?
  • Programi za mlade koji su usmereni na Ciljeve održivog razvoja

Izlagači/ce

Filip Lazarević

AIESEC Srbija

Milivoje Đorđević

Nastavnik mašinstva, Tehnička škola Vlasotince

Vesna Jevtić

Nastavnica engleskog jezika, VI Beogradska gimnazija

Ivona Gvozdenović

Moderatorka, Fondacija Ana i Vlade Divac

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?