Platforma za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“ održala je, 15. novembra, treću po redu godišnju konferenciju na temu Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije u Hotelu Mona Plaza u Beogradu. Na konferenciji su predstavljena ključna dostignuća dijaloga,  izazovi sa kojima se Platforma suočavala, ali i načini za napredak daljeg usklađivanja razvojnih politika Srbije sa ciljevima i principima održivog razvoja. Kroz razgovor relevantnih aktera i donosilaca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, utvrđeni su najbolji pravci i modeli za usklađivanje razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima Agende 2030 i za njen dalji put ka održivosti.

Danas smo na konferenciji „Agenda 2030 u fokusu: Put ka održivom razvoju Srbije” istakli ključne ciljeve i imperativ održivog razvoja naše zemlje. Agenda 2030 postavlja jasne smernice, obuhvatajući 17 ciljeva održivog razvoja, a naša posvećenost ovim globalnim ciljevima odražava se kroz inkluzivan rast, očuvanje prirodnih resursa i brigu o svim građanima“, izjavila je pomoćnica ministra u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Ivana Vukašinović koja je otvorila konferenciju, naglašavajući da je nauka ključna u ostvarivanju ovih ciljeva, pružajući inovacije i rešenja za složene izazove: „Kroz zajedničke napore istraživača, donosilaca politika i privatnog sektora, želimo aktivno da oblikujemo održivu budućnost, a današnje diskusije na panelima istražuju efikasno korišćenje naučnih dostignuća koja su neophodan alat za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja”, dodala je Vukašinović.

U prethodnoj godini Platforma je pokrenula nekoliko značajnih zagovaračkih inicijativa na nacionalnom nivou iz oblasti delovanja sva tri stuba, uključila 20 opština u rad kroz proces međuopštinske razmene i saradnje, te objavila treći po redu Monitoring izveštaj, kojim se, na sveobuhvatan i nezavistan način prati realizacija ciljeva održivog razvoja.

“Nedavna odluka Vlade Srbije da počne sa izradom Plana razvoja Republike Srbije je značajan korak napred, što iskreno podržavamo. Očekuje se da će ovaj dokument oblikovati razvojnu orijentaciju Srbije. To je istovremeno, izuzetna prilika da se Agenda 2030, koju je Srbija potpisala još 2015. godine, potpunije integriše u strateški okvir Republike Srbije. Budući da je po svojoj prirodi sveobuhvatan, Plan razvoja nudi mogućnost da se sistematski integrišu najrelevantniji ciljevi održivog razvoja, koji odražavaju potrebe i prioritete srpskog društva i privredu u celini“, izjavila je šefica odeljenja za dobro upravljanje Ambasade Švajcarske u Srbiji Melina Papageorgiu.

Milena Altmajer, vođa projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, naglasila je da je Platforma „Održivi razvoj za sve“, tokom proteklih godina, napravila značajne korake u usklađivanju razvojnih politika sa ciljevima održivog razvoja, angažujući i povezujući civilno društvo i sve zainteresovane strane, uključujući donosioce odluka, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Ona je takođe istakla važnu ulogu korporativnog sektora u usvajanju odgovornih praksi i zagovaranju pitanja životne sredine, društva i upravljanja (ESG) na putu ka održivom razvoju. Zaključila je da je za uspeh napora Platforme neophodan jak demokratski sistem koji podržava društveni aktivizam i afirmiše različite potrebe i težnje društva, vitalne za inkluzivnu javnu debatu o održivom razvoju.

Fondacija Ana i Vlade Divac, jedna je od sedam domaćih organizacija civilnog društva, koja se, zahvaljujući podršci vlada Švajcarske i Nemačke kao i GIZ, uključila pre 3 godine u široki društveni dijalog o Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja, sa idejom da ih promoviše na različitim nivoima i u svim sredinama širom Srbije.

Godina 2030. je blizu i mi imamo dosta izazova koje bi trebalo da savladamo. Mi smo kao Fondacija potpuno posvećeni smanjenju siromaštva, radimo na podršci obrazovanju, ekonomskom osnaživanju žena i ranjivih grupa, smanjenu nekjednakosti. Zato smo i postali deo Platforme jer jedino kroz sinergiju i saradnju možemo da ostvarimo neke od zadatih ciljeva. Važno je približiti  pojam ciljeva održivog razvoja građanima, odnosno ukazati na koji način to doprinosi poboljšanju života u zajednicama“, rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, koja rukovodi Socijalnim stubom Platforme „Održivi razvoj za sve“.

Konferenciji su takođe prisustvovali i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva za evropske integracije, Republičkog sekretarijata za javne politike, Republičkog zavoda za statistiku, Privredne komore Srbije, regionalnih razvojnih agencija, SKGO, Ambasade Švajcarske, GIZ, UNDP, Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i kompanija Coca-Cola HBC i Delta Holding.

 

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x