GODIŠNJA KONFERENCIJA PLATFORME “ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE”-  AGENDA 2030 – SRBIJA U SUSRET NOVIM IZAZOVIMA

Platforma za uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga “Održivi razvoj za sve” organizovala je godišnju online konferenciju o razvojnim izazovima i perspektivama Srbije u skladu sa Agendom održivog razvoja do 2030.

Fokus konferencije je na radu i rezultatima Platforme “Održivi razvoj za sve” u toku proteklih 9 meseci od njenog pokretanja, kao i na njeno buduće delovanje u realizaciji ciljeva održivog razvoja u Srbiji. Posebna pažnja je posvećena stavljanju razvojnih  pitanja i izazova u kontekst pandemije kovid 19.

SDG_Pripremljenost za sprovođenje agende 2030

SDG Priority Report

Godišnja konferencija – AGENDA 2030, U susret novim izazovima – Najvažnije poruke i zaključci

Platforma se realizuje uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke i deo je šireg projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030 koji sprovodi GIZ. Partneri na Platformi „Održivi razvoj za sve“ su 6 eminentnih domaćih organizacija civilnog društva: Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za demokratiju, Centar za visoke ekonomske studije, Timočki omladinski centar, Beogradska otvorena škola i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Urs Šmid, ambasador Švajcarske u Srbiji

“Cilj Agende 2030 Ujedinjenih nacija je dostojanstven život za sve. Mi verujemo da su jake i sposobne institucije od ključnog značaja za održivi razvoj i zato se značajan deo naših razvojnih projekata odnosi na SDG 16: Mir, pravda i snažne institucije“. Posebno smo posvećeni cilju 1 – smanjenju siromaštva, 10 – smanjenju nejednakosti i principu “leave no one behind”, kao i cilju 8 – dostojanstvenom radu i ekonomskom rastu”, izjavio je u pozdravnom govoru ambasador Švajcarske u Srbiji, Urs Šmid.

Tomas Šib, ambasador Nemačke u Srbiji

„U vreme pandemije kovid 19 aktuelnost ciljeva održivog razvoja postaje važnija nego ikada. Pandemija posebno stavlja u prvi plan pojedine ciljeve, kao što je pristup zdravstvenom sistemu i briga o zdravlju. Nemačka je partner Srbiji u usvajanju ciljeva Agende 2030 i to će ostati u narednom periodu. Podrška Nemačke odnosi se na tri važne dimenzije – ekonomsku, socijalnu i dimenziju zaštite životne sredine“, izjavio je na otvaranju konferencije Tomas Šib, Ambasador Nemačke u Srbiji.

Fransoaz Žakob, koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji

Stalna koordinatorka UN u Srbiji – Fransoaz Žakob je u svom pozdravnom govoru naglasila da „Ciljevi održivog razvoja mogu biti dostignuti samo ako svi akteri deluju zajedno – vlada, lokalne zajednice, privatni sektor i finansijske institucije. Privatni sektor igra neizmernu ulogu u postizanju ciljeva kroz stvaranje radnih mesta, inovacije i kroz odgovorne investicije. Ispunjavanje Agende 2030 može biti dostignuto samo kroz delovanje i odgovornost svakog od nas, za šta je posebno važna i politička volja u jednoj zemlji.“

Moderator: Vladimir Aleksić; Ana Koeshall – Ana i Vlade Divac, Sonja Liht – Beogradski fond za političku izuzetnost, Kori Udovički, Center for Advanced Economic Studies (CEVES)

„Šest nevladinih organizacija na čelu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, organizovale su odličnu konferenciju o temi ciljeva održivog razvoja. Ona je značajna za nas jer pokušavamo da planska dokumenta Vlade prilagodimo ciljevima Agende 2030. Ako govorimo o tome šta je to Srbija učinila od 2016. na planu implementacije Agende i koji su izazovi, rad u jedinicima lokalne samouprave ispostavlja se kao najveći izazov. Značaj ovakvih skupova je dijalog civilnog, korporativnog sektora, medija i međunarodnih organizacija koji stvara mrežu za sveobuhvatnost politika i razmenu iskustava na nacionalnom i lokalnom nivou. To su pokazala i pitanja učesnika i plodne diskusije“, zaključila je Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica Premijerke za Agendu 2030.

Moderator: Vladimir Aleksić prof dr Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica Premijerke za Agendu 2030; John Kennedy Mosoti, UNFPA Direktor za Srbiju; Yngve Engstroem, Direktor sektora za saradnju EU Delegacije u Srbiji; Teodora Pasulj, Coca Cola HBC, Srbija

Predstavnici svih segmenata društvenog života u Republici Srbiji –  državnih institucija, civilnog društva, poslovnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i drugih, kroz ovu konferenciju uključiće se u dijalog oko definisanja prioriteta i javnih politika za bolju budućnost uz održivi razvoj, na dobrobit svih građana.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x