Žensko preduzetništvo za održivi razvoj

22 March 2022 11:00 AM 1:00 pm Žensko preduzetništvo za održivi razvoj

Webinar “Žensko preduzetništvo za održivi razvoj” organizovan je u okviru Platforme Održivi razvoj za sve.

Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Zarade žena su manje od zarada muškaraca na svim obrazovnim nivoima, u svim zanimanjima i u gotovo svim sektorima delatnosti. Takođe, žene čine većinu u zanimanjima tzv. nižeg statusa (61%) koja karakterišu loši uslovi rada i niske zarade.

Prodor žena u sferu preduzetništva predstavlja značajan korak na putu emancipacije i sticanja ekonomske nezavisnosti kao prvog preduslova za rodnu ravnopravnost. Ipak, i žensko preduzetništvo i njegov razvoj, treba posmatrati u kontekstu izraženih rodnih nejednakosti.

Iako se u pogledu podrške preduzetništvu, uključujući i onu usmerenu na žene preduzetnice, beleže pozitivni pomaci, ocena i stručne i poslovne javnosti je da preduzetnici i preduzetnice i dalje posluju u nedovoljno stimulativnom okruženju: otežan im je pristup kapitalu, kamate su visoke, nema poreskih i drugih olakšica u prvim godinama nakon pokretnja biznisa niti dovoljno stimulativnih mera, naročito onih specifičnih.

Cilj webinara je da ukaže na rodnu statistiku i stanje u oblasti razvoja ženskog  preduzetništva, mogućnosti za unpređenje položaja žena preduzetnica i značaj mutisektorskog pristupa u kreiranju rodno osetljivih  mera podrške preduzetništvu.

Teme:  Žensko preduzetništvo i Agenda 2030

  • Žensko preduzetništvo kao ključ za dostizanje Ciljeva održivog razvoja
  • Programi podrške ženskom preduzetništvu, izazovi i perspektive
  • Značaj multisektorske saradnje u kreiranju rodno osetljivih mera
  • Razvoj ženskog preuzetništva, izazovi i perspektive

Panelistkinje:

  • Slobodanka Džinović, Privredna komora Srbije
  • Olga Radovanović, Fond za razvoj Republike Srbije
  • Martina Petrović, Kompanija Lidl Srbija
  • Staša Stojkov Rošić, Kompaniji IKEA Srbija

Moderator: Marija Srdić

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?