SDGs4All – Vebinar – Implementiranje Ciljeva održivog razvoja u lokalne omladinske politike

29 July 2022 12:00 PM 1:00 pm Lokalizacija ciljeva održivog rzavoja kroz omladinsku politiku

Timočki Omladinski Centar TOC poziva Vas na webinar: „SDGs4All – Implementiranje Ciljeva održivog razvoja u lokalne omladinske politike“ koji će biti organizovan u petak 29. juna 2022. godine u 12.00 časova.

Cilj vebinara je da prezentuje priručnik namenjen akterima omladinske politike na lokalnom nivou koji je pisan u okviru projekta SDGs4All.

Priručnik je namenjen akterima omladinske politike (udruženjima mladih i za mlade, Kancelarijama za mlade i Institucijama koje se bave mladima), kako bi pravilno razumeli kako da ciljeve održivog razvoja postave u središte omladinskih politika u svojoj lokalnoj zajednici. Dalja dosledna afirmacija položaja i uloge mladih u društvu se može mnogo efikasnije realizovati povezivanjem sa ostvarivanjem ključnih potciljeva održivog razvoja, čak i ako se to na prvi pogled ne uočava. To akterima lokalne omladinske politike daje ulogu važnih igrača u procesu ostvarivanja  ciljeva održivog razvoja. Ovo ne zahteva preveliki dodatni amgažman, osim usklađivanja politika i procedura koje već postoje, kao i odgovarajuće praćenje i izveštavanje o postignutim rezultatima.

Izrada priručnika je nastavak aktivnosti koje Timočki omladinski centar realizuje u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije na promovisanju ciljeva održivog razvoja među mladima i uspostavljanju mehanizama za integrisanje ciljeva Agende 2030, kroz njihovu lokalizaciju, u lokalne omladinske politike gradova i opština u Srbiji.

Webinar „SDGs4All – Implementiranje Ciljeva održivog razvoja u lokalne omladinske politike“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Beogradski fond za političku izuzetnost i Smart kolektiv.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Učesnicima vebinara možete postaviti pitanja tokom vebinara kroz opciju chat na’p zoom platformi.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

Za učešće na vebinaru možete se prijaviti putem linka

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUscOiqrTMjGNEClnlCpYluJ9_TJdVfOYng

nakon čega će vam stići i link za pristupanje vebinaru.

Kome je vebinar namenjen?

Mladi, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici institucija

Izlagači/ce

Tanja Pavlović Križanić

autorka priručnika

Goran Radisavljević

direktor Timočkog Omladinskog Centra

Anja Jokić

moderatorka, koordinatorka programa Krovne organizacija mladih Srbije

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?