SDGs4All – Ciljevi održivog razvoja – Agenda 2030 – kako da je mladi razumeju?

10 March 2021 12:30 PM 1:30 pm SDGs4All - Ciljevi održivog razvoja - Agenda 2030 - kako da je mladi razumeju?

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: „SDGs4All – Ciljevi održivog razvoja – Agenda 2030 – kako da je mladi razumeju?“ koji će biti organizovan u sredu 10. marta 2021. godine u 12.30 časova.

Cilj webinara je da pokrene diskusiju na temu ciljeva održivog razvoja i agende 2030 i uloge mladih, ali i ostalih građana u dostizanju ciljeva. Takođe, cilj je okupiti značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zanteresovane građane i podstaknuti ih na dijalog o Agendi 2030 Ciljeva održivog razvoja.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu temu.

Webinar „SDGs4All – Ciljevi održivog razvoja – Agenda 2030 – kako da je mladi razumeju?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Za reč se možete javiti podizanjem ruke ili na chatu na WebinarJam platformi čiji link dobijate pri registraciji.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

Teme: 

  • Održivi razvoj i mladi, kako mladi razumeju Agendu 2030 i kako im je približiti?
  • Koja je uloga mladih u cilejvima održivog razvoja?
  • Izviđači i održivi razvoja
  • Šta predstavlja program Scouting for SDG Svetske skautske organizacije i kako su mladi iz Srbije uključeni u njega?
  • Zašto je važno da mladi budu sastavni deo Agende 2030?
  • Šta je održivi životni stil ?
  • Kakav je odnos izmedju SDG4ALL i održivog životnog stila?
  • Prioriteti razvoja Republike Srbije – kakvu Srbiju želimo 2030. godine
  • Zašto je važno živeti održivo?
  • Kako živeti održivo?

Kome je vebinar namenjen?

Mladi, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici institucija

Izlagači/ce

prof. dr Džejn Paunković

Redovni profesor, FZM, Megatrend Univerzitet - Oblast održivi razvoj

Jasna Milošević

Tim za međunarodnu saradnju Saveza izviđača Srbije

Moderator: Miloš Milovanović

producent/prezenter televizije N1

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?