SDG 5: Urodnjavanje politika lokalnog razvoja u kontekstu Agende 2030.

01 July 2022 10:00 AM 11:30 am Urodnjavanje politika lokalnog razvoja u kontekstu Agende 2030.

U kontekstu Agende 2030 rodna ravnopravnost je prepoznata kao cilj 5  i zato će na Webinaru biti reči govoriti u kontekstu Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je uneo više značajnih novina koje se odnose na planiranje, praćenje i izveštavanje, instrumente, institucije, procedure i mehanizme koji doprinose koordiniranoj aktivnosti na integrisanju rodne perspektive u javne politike, odgovornost i kontinuirano praćenje unapređenja rodne ravnopravnosti i sankcije za kršenje obaveza propisanih Zakonom.

Novi pristup u zakonskom regulisanju pitanja značajnih za ostvarivanje rodne ravnopravnosti polazi od multisektorske prirode rodne ravnopravnosti. Rešenja sadržana u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti oslanjaju se na ove ciljeve, a rodnu ravnopravnost vezuju za razvojna pitanja kao faktor podsticanja ukupnog razvoja društva koji uključuje i održivi razvoj za sve i zato sada obuhvata i oblasti koje do sada nisu bile prepoznate kao značajne za rodnu ravnopravnost kao što su, na primer: ekonomski faktori, nauka, obrazovanje i inovacije koji podstiču razvoj, zelena i cirkularna ekonomija, očuvanje životne sredine, energija i energijska efikasnost, digitalne tehnologije i IKT sektor, odbrana i bezbednost i dr).

Izradu ovog  vebinara  omogućile su vlade Švajcarske i Nemačke. Stavovi izneti u vebinaru  predstavljaju stavove  Fondacije Ana i Vlade Divac  i ne odražavaju nužno zvanične stavove vlada Švajcarske i Nemačke, kao ni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Biće reči o integrisanju rodne ravnopravnosti (RR) u društveni i privredni razvoj  – širi kontekst zakona o RR i Nacionalne strategije za RR, a panelistkinje će pokušati da odgovore i na pitanja: koji su pokazatelji društvenog razvoja u jednoj lokalnoj zajednici i koja planska dokumenta moraju JLS da imaju i zašto je važno njihovo urodnjavanje?

Izlagači/ce

Prof. dr Marijana Pajvančić

Članica odbora za ljudska prava i nacionalne manjine SANU

Dr Zorana Antonijević

Ekspertkinja u oblasti rodne ravnopravnosti

Sarita Bradaš

Istraživačica, Fondacija centar za demokratiju

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?