SDG 5: Rodna ravnopravnost i održivi razvoj – gde je veza?

29 September 2020 12:00 PM 1:30 pm Rodna ravnopravnost i održivi razvoj – gde je veza?

Cilj webinara „Rodna ravnopravnost i održivi razvoj – gde je veza?“ – SDG 5: Rodna ravnopravnost za sve bio je da okupi neke od najznačajnijih društvenih aktera i institucija i podstakne na dijalog o temi ostvarivanja rodne ravnopravnosti uopšte i posebno u uslovima pandemije virusa COVID 19.

Panelistkinje su bile Slavica Đukić Dejanović, ministarka u Vladi Republike Srbije bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Milana Rikanović,  direktorka kancelarije UN Women u Srbiji i ekspertkinja za pitanja rodne ravnopravnosti, Sanja Nikolin, preduzetnica i aktivistkinja u oblasti rodne ravnopravnosti i Jelena Ružić, predsednica Ženskog udruženja kolubarskog okruga – ŽUKO.

Panelistkinje su diskutovale o različitim aspektima uticaja pandemije na pitanja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Glavne teme koje su bile pokrivene tokom webinara bile su mere koje je Vlada Srbije preduzela da unapredi rodnu ravnopravnost, potom izazovi za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i pozitivni i negativni aspekti rodne ravnopravnosti u odnosu na različite socijalne grupacije (primena principa “Leave No One Behind”).

Webinar – SDG 5: Rodna ravnopravnost za sve organizovan je u okviru  projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Teme:                        

  • Mere koje je Vlada Srbije preduzela da unapredi rodnu ravnopravnost
  • Izazovi za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou
  • Pozitivni i negativni aspekti rodne ravnopravnosti za različite socijalne grupacije (primena principa “Leave No One Behind”)

Kome je vebinar namenjen?

sdg5, social pillar

Izlagači/ce

Slavica Đukić Dejanović

Ministarka u Vladi Republike Srbije bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku

Milana Rikanović

Šefica kancelarije UN Women u Srbiji i ekspertkinja za pitanja rodne ravnopravnosti

Sanja Nikolin

Preduzetnica i aktivistkinja u oblasti rodne ravnopravnosti

Jelena Ružić

Predsednica Ženskog udruženja kolubarskog okruga - ŽUKO

Jovana Gligorijević

Moderatorka

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?