SDG 4: Žene u STEM obrazovanju i Agenda 2030

06 July 2022 10:00 AM 11:00 am Žene u STEM obrazovanju i Agenda 2030

Pristup žena STEM obrazovanju i njihovo učešće u nacionalnim sistemima nauke, tehnologije i inovacija su neophodni da bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja (SDG) do 2030. godine. Ono što je jako važno jeste multisektorska saradnja u ovoj oblasti, jer ovde spajamo tri cilja, SDG9 – nauka, tehnologija i inovacije i SDG5 – rodna ravnopravnost, kao i SDG 4 – kvalitetno obrazovanje za sve, koji su važni za obezbeđivanje uspešne implementacije Agende 2030.

Ako bi se njima bavili na usaglašen način imali bismo mnogo veću promenu koju bi trebalo postići do 2030. Osnaživanje žena da se bave STEM oblastima/disciplinama ima potencijal ne samo za napredak žena u svakodnevnom životu. Činjenica da žene imaju pristup, korist, ali i mogućnost da razvijaju i utiču na ove sektore direktno utiče na to da li ćemo postići napredak do 2030.

Po poslednjim istraživanjima, žene čine samo 35% studenata STEM fakulteta širom sveta, a od ukupnog broja tech zaposlenih, samo je 20% žena. Ova brojka ne bi bila toliko zabrinjavajuća da ne živimo u doba automatizacije u kome će od 50-200 miliona žena biti primorano da promeni svoja zanimanja, do 2030. godine, najpre u više kvalifikovane uloge.

Cilj Webinara je da ukaže na mogućnosti i izazove u Srbiji za uključivanje žena i devojčica u STEM oblastima/disciplinama, ali i da ukaže na primere dobre prakse za osnaživanje žena i devojčica za STEM.

Izradu ovog  vebinara  omogućile su vlade Švajcarske i Nemačke. Stavovi izneti u vebinaru  predstavljaju stavove  Fondacije Ana i Vlade Divac  i ne odražavaju nužno zvanične stavove vlada Švajcarske i Nemačke, kao ni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Teme o kojima će biti reči su zastupljenost žena u STEM oblastima/disciplinama i način da se njihovo učešće poveća, važnost obrazovanja žena za STEM poslove kao poslove budućnosti koji su neophodni za ostvarivanje Agende 2030 kao i važnost mentorstva i različitih programa za povećanje učešća žena u STEM oblastima.

Izlagači/ce

Marjana Brkić

Neuronaučnica, naučna saradnica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Savetnica u Centru za promociju nauke

Prof. dr Jovana Grahovac

Tehnološki fakultet Novi Sad, Katedra za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo i članica Udruženja naučnica Srbije „Srna“

Milena Đorđević

Menadžerka projekta IT Bootcamp

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?