SDG 16: Delotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije za održivi razvoj

23 February 2021 11:00 AM 12:00 pm Delotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije za održivi razvoj

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: „Delotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije za održivi razvoj“ koji će biti organizovan u utorak 23. februara 2021. godine u 11 časova.

Cilj webinara je da pokrene diskusiju na temu delotvornih, odgovornih i snažnih institucija, koja je uloga mladih, ali i ostalih građana u tome. Takođe, cilje webinara je i da okupi značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zanteresovane građane i podstakne ih na dijalog o ovoj važnoj temi.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu važnu temu.

Webinar „Delotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije za održivi razvoj“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost. 

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 16 – Mir, pravda i snažne institucije.

Za reč se možete javiti podizanjem ruke ili na chatu na WebinarJam platformi čiji link dobijate pri registraciji.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

Teme:

  • Zašto je važno promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj?
  • Zašto je važno obezbediti pristup pravdi za sve, i izgraditi delotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima.
  • Zašto je važno osigurati odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima
  • Gde su mladi tu? Koja je njihova uloga u donošenju odluka?
  • Koliko je bitno da mladi budu aktivni u donošenju odluka na svim nivoima?

Kome je vebinar namenjen?

Mladi, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici institucija

Izlagači/ce

Miljana Pejić

menadžerka programa Krovne organizacije maldih Srbije - KOMS

Đorđe Staničić

generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština - SKGO

Moderator: Miloš Milovanović

producent/prezenter televizije N1

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?