SDG 11: Ima li mesta za kulturnu baštinu u ciljevima održivog razvoja?

17 December 2020 11:00 AM 12:00 pm Ima li mesta za kulturnu baštinu u ciljevima održivog razvoja?

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: „Ima li mesta za kulturnu baštinu u ciljevima održivog razvoja?“ koji će biti organizovan u četvrtak 17. decembra 2020. godine u 11 časova.

Cilj webinara je da skrene pažnju na temu očuvanja i zaštite kulturne baštine, kao i povezanost ove teme sa ciljevima održivog razvoja i agende 2030, te da okupi značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zainteresovane građane i podstakne ih na dijalog o ovoj važnoj temi.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu temu.

Webinar „Ima li mesta za kulturnu baštinu u ciljevima održivog razvoja?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice.

Za reč se možete javiti podizanjem ruke ili na chatu na WebinarJam platformi čiji link dobijate pri registraciji.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

Teme:

  • Kako kulturnu baštinu učiniti, pre svega, participativnom, a onda i održivom? Kako je staviti u savremeni kontekst?
  • Kako povezati baštine, muzeje, arhive sa edukativnim ustvanovama?
  • Problem eksploatisanja spomenika kulture od strane privatnog sektora koji ne ulažu u održavanje spomenika
  • Kulturni turizam
  • Zaštita i prezentacija našeg kulturnog nasleđa, kao četvrti stub održivog razvoja
  • Kovid kriza i izazovi u kulturi koji nas čekaju nakon njenog završetka
  • Zakonska regulativa, nematerijalno kulturno nasleđe i njegovo očuvanje na nacionalnom nivou
  • Ide li kultura, kao javna vrednost, ka tome da postane roba na tržištu?
  • Izrada nacionalne strategije u oblasti kulture i održivi razvoj

Kome je vebinar namenjen?

Mladi, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici institucija

Izlagači/ce

prof dr Milena Dragićević Šešić

redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Bora Dimitrijević

predsednik nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe

Moderator: Miloš Milovanović

producent/prezenter televizije N1

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?